Nedkøling kan nedsætte risikoen for handicap hos nyfødte efter iltmangel under fødslen. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus tog i sidste uge en særlig kølemaskine i brug for at behandle et nyfødt barn.Nedkøling kan nedsætte risikoen for handicap hos nyfødte efter iltmangel under fødslen. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus tog i sidste uge en særlig kølemaskine i brug for at behandle et nyfødt barn.

Under en fødsel kan der opstå komplikationer, så fosteret ikke får ilt i en periode. Iltmangel kan opstå, hvis navlestrengen bliver klemt af eller hvis moderkagen løsner sig. Barnet bliver måske født livløst og risikerer at dø eller blive svært handicappet.

Nyere forskning har vist, at risikoen for handicap eller død efter alvorlig iltmangel reduceres, hvis den nyfødtes kort efter fødslen køles ned til 33,5 grader i tre døgn.

I sidste uge tog Skejby derfor for første gang en særlig kølemaskine i brug for at behandle et nyfødt barn, der havde haft iltmangel i forbindelse med fødslen. Barnet overlevede og kunne efter behandlingen med kølemaskinen på børneintensivafsnittet overføres til en almindelig børneafdeling på et regionshospital.

Efter alvorlig iltmangel kan der ske hjerneskade, fordi hjernecellerne nedbrydes. Denne ned-brydning finder sted i to faser. Første fase sker i umiddelbart tilknytning til perioden med iltmangel, anden faser starter timer efter iltmanglen har fundet sted. Denne anden fase kan bremses, hvis barnet køles ned.

Forventningen er, at nedkøling kan redde 1 ud af 6 børn fra død eller hjerneskade efter alvor-lig iltmangel under fødslen. Foruden Skejby udfører også Rigshospitalet og Odense Universi-tetshospital nedkøling af nyfødte efter iltmangel.

Flere oplysninger
Overlæge Tine Brink Henriksen, tlf. 8949 5566 - bed om kode 6757