02-02-2009Region Midtjyllands nye pulje, der skal sætte skub i offentlig-private innovationsprojekter, fik 13 ansøgninger i første runde. Nu åbnes der for endnu flere gode ideer.


Ideen med at gøre dagens samfundsmæssige udfordringer til morgendagens forretningsområde – og at lade det ske i et samarbejde mellem de offentlige institutioner og de private virksomheder - ser ud til at bære frugt.
I hvert fald har Region Midtjylland modtaget 13 ansøgninger om støtte fra den såkaldte OPI-pulje, puljen for Offentlig-Privat Innovation, der foreløbig har fem mio. kroner at gøre godt med.
Nu får endnu flere projekter chancen, idet der åbnes for endnu en runde for prækvalifikationsansøgninger med deadline 1. april.
”13 ansøgning i første runde synes vi er fint i betragtning af, hvor lidt kendskab der endnu er til begrebet offentlig-privat innovation, og hvor kompliceret det er at etablere den slags samarbejder”, siger Marie Louise Thomsen, projektleder i Region Midtjyllands afdeling for Innovation og Forskning.

Store gevinster
Hun hæfter sig ved, at både det private erhvervsliv og de offentlige institutioner kan hente store gevinster ved at indgå i tætte samarbejder om nye løsninger på eksempelvis energi-, undervisnings-, sundheds- og ældreområdet.
Erhvervslivet får ny indsigt og nye varer på hylderne, og det offentlige bliver i stand til at levere bedre velfærdsydelser – til gavn for både medarbejdere og borgere.
”Ved at satse hårdt på et ligeværdigt samarbejde mellem privat og offentligt bliver begge parter bedre til innovation - også fremover - og de private virksomheder opkvalificeres fra at være rene producenter til vidensvirksomheder”, siger Marie Louise Thomsen.

Læs mere om OPI-puljen

Billedtekst: Puljemidlerne kan eksempelvis støtte projekter, der handler om at lade teknologien overtage nogle af de tidrøvende opgaver i sundheds- og plejesektoren. Derved kan plejepersonalet koncentrere sig om den omsorg, der skal sikre de gamle og syge størst mulig tryghed, selvhjulpenhed og værdighed.
Tegning: Erik Bach Andersen
Tegningen er til fri brug med angivelse af tegnerens navn.
Download den i høj opløsning ved at klikke på den.


Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.
Læs om Vækstforum