Til maj åbner Region Midtjylland et nyt fælles vikarbureau for alle hospitaler, institutioner og tilbud i regionen. Med det nye vikarbureau ”Vikar Region Midt” kan regionens arbejdspladser hjælpe hinanden med at skaffe kvalificeret og hjemmevant personale.Til maj åbner Region Midtjylland et nyt fælles vikarbureau for alle hospitaler, institutioner og tilbud i regionen. Med det nye vikarbureau ”Vikar Region Midt” kan regionens arbejdspladser hjælpe hinanden med at skaffe kvalificeret og hjemmevant personale.


Første maj i år åbner Region Midtjylland eget vikarbureau, som skal sørge for at vikarerne kommer derhen, hvor der er brug for dem. I dag ved de enkelte hospitaler, institutioner og tilbud ikke nødvendigvis, om de andre arbejdspladser har ledige vikarer, mens de selv går og mangler. Det regionale vikarbureau skal fungere som en overbygning til de allerede eksisterende lokale interne vikarkorps, der fortsætter som selvstændige enheder i nært samarbejde med det regionale vikarbureau.

Den lokalkendte vikar bestilles på nettet
I dag bliver vikarer mange steder bestilt via telefax eller telefon. Med cirka 100.000 vikarbestillinger om året, betyder det ind imellem fejl og misforståelser.
- Det er en del af gevinsten, siger direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen, om åbningen af ”Vikar Region Midt”.
- Vi håber på at udrydde de fleste fejl og misforståelser, når vikarerne fremover skal bestilles på internettet, siger han. Bookingsystemet accepterer nemlig kun bestillinger, der indeholder alle nødvendige informationer. Og smidigere administration skal munde ud i mindre omkostninger.

Eksterne vikarer fra seks udvalgte bureauer
Hvis hospitaler, tilbud og institutioner ikke kan dække hinanden ind med vikarer, sørger det regionale vikarbureau for at sende bestillingen videre til et af de seks private vikarbureauer, som Region Midtjylland netop har indgået aftale med. Region Midtjylland købte i 2007 vikarydelser ved private bureauer for over 100 mio. kroner.

Fakta
• Vikarbureauet får navnet Vikar Region Midt.
• Det regionale vikarbureau skal arbejde tæt sammen med eksisterende lokale interne vikarkorps.
• I 2007 købte Region Midtjylland vikarer hos private vikarbureauer for omkring 100 millioner kroner.
• Regionens hospitaler, institutioner og tilbud bestilte i 2007 omkring 100.000 vikarer.

Læs også pressemeddelelse om regionens eksterne leverandører af vikarer.

Flere oplysninger
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 / 2124 2316

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer