Mandag den 30. marts 2009 præsenterer Center for Kvalitetsudvikling et helt nyt uddannelsesprogram for sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med kroniske sygdomme både i privat praksis, kommunerne og hospitals-sektoren. Pressen er velkommen.Mandag den 30. marts 2009 præsenterer Center for Kvalitetsudvikling et helt nyt uddannelsesprogram for sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med kroniske sygdomme både i privat praksis, kommunerne og hospitalssektoren. Pressen er velkommen.

- Ændringer i befolkningens sammensætning, levetid og levevis har ført til et ændret sygdomsmønster i Danmark og globalt. Mange flere mennesker bliver ramt af kroniske sygdomme som KOL, diabetes allergi, så kronisk sygdom udgør nu den største udfordring for sundhedsvæsenet. Det stiller nye og ændrede krav til sundhedsvæsenets struktur. Det stiller krav til de praktiserende lægers behandling. Og det stiller krav til kommunernes håndtering af disse borgeres livssituation, siger uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl, og fortsætter;

- Derfor har vi taget initiativ til at etablere et samlet og fleksibelt uddannelsesprogram for sundhedspersonalet i samarbejde med den anerkendte engelske uddannelsesorganisation Education for Health, som gennem en årrække har uddannet over 40.000 sundhedsprofessionelle i mere end 45 lande ud fra dette program. Formålet er at styrke kvaliteten i indsatsen og bedre livskvaliteten for mennesker i risiko for, eller som lever med, en eller flere kroniske sygdomme.

Præsentationen af uddannelsesprogrammet sker på et seminar med efterfølgende reception.

På seminaret vil formand for sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, Johannes Flensted-Jensen, byde velkommen og introducere programmet.
Desuden vil Chief Executive, Monica Fletcher, og Chairman of the Board, Dr. Jonathan Shapiro fra Education for Health, fortælle om deres mangeårige erfaringer med uddannelse af sundhedspersonale der skal løfte opgaven i primærsektoren. Derefter vil en række fagpersoner komme med deres bud på de udfordringer samfundet står over for, i forhold til den voldsomme udvikling i antallet af kroniske syge danskere – og hvordan samfundet skal håndtere situationen.


Pressen er velkommen til at deltage:

Mandag den 30. marts kl. 13.00 – 16.00, Center for Kvalitetsudvikling, Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15. 8200 Århus N


For yderligere oplysninger kontakt:

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.