Pressen er inviteret til at deltage i Region Midtjyllands høring om brintteknologi tirsdag den 31. marts og regionsråds-medlemmernes besøg på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus onsdag den 1. april

Høring om brintteknologi 31. marts 2009

Regionsrådet inviterer til en høring om regionens erhvervsmæssige udviklingsmuligheder inden for brintteknologi. Høringen byder på en bred introduktion til anvendelsen af brintteknologi (brint og brændselsceller) inden for energiområdet, både til energiforsyning og til transport.

Høringen holdes tirsdag den 31. marts 2009 kl. 13.00 – 16.00 i Regionsrådssalen,  Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Regionsrådet besøger Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 1. april
Onsdag den 1. april er regionsrådet medlemmer inviteret til at Århus Universitetshospital Århus Sygehus, Tage Hansens Gade. Politikerne skal blandt andet se og høre om arbejdet på Hæmatologisk Afd. R, som netop har åbnet et vestdansk stamcelletransplantationscenter.

Baggrunden for åbningen er, at alvorligt syge patienter står for længe i kø til stamcelletransplantation på Rigshospitalet i København. Ventetiden har fået Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen til at indrette det ekstra transplantationscenter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Centeret bliver officiel indviet torsdag den 23. april.

Det nye Afsnit 7 på Hæmatologisk Afdeling R stod klar til indflytning den 1. marts 2009, og de 6 senge og tilhørende nye ambulatoriespor er allerede taget i brug af patienter og personale.

Planen er, at den første stamcelletransplantation bliver foretaget inden udgangen af april måned. Målsætningen er, at der vil blive gennemført 5 eller 6 transplantationer i løbet af 2009 og cirka dobbelt så mange i 2010. 

  • Hent flere oplysninger om Afdeling R og stamcelletransplantationen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Flere oplysninger
Kræftcenteret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, ledende overlæge, Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 8949 7563

Regionsrådets besøg på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus begynder i Bygning 4A, Auditorium 1, Tage Hansens Gade 2, Århus C kl. 09,15 og slutter kl. 15,15.

Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af arrangementerne.

Tilmelding er velkommen til Henrik.Broens@stab.rm.dk