Regionsrådet har på sit møde i dag behandlet spørgsmålet om geografisk fordeling af akutbiler og tilhørende personalemæssige ressourcer. Se oversigtskortet herRegionsrådet har på sit møde i dag behandlet spørgsmålet om geografisk fordeling af akutbiler og tilhørende personalemæssige ressourcer.

Oversigtskortet er baseret på beslutninger truffet af regionsrådet til og med 19. marts 2009.


Se den indstilling som regionsrådet vedtog (Punkt 5 på mødet 18 marts 2009).

Politikerne er enige om, at ambulancerne er grundstenen i det præhospitale beredskab i Region Midtjylland. Dertil kommer supplerende ordninger som akutbiler, Ø-ordninger, 112-ordninger, udrykningslæger, udrykningsbiler m.fl.

Flere oplysninger

  Regionsrådsformand Bent Hansen (S)
Tlf. 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Formand for det præhospitale udvalg,
Gert Schou (S), tlf. 2011 2923 / gertschou@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.