Mennesker med en kronisk sygdom har krav på et bedre liv. Men det kræver en fælles indsats fra region, kommuner og praksissektor
.

På den baggrund var 180 fagpersoner, politikere og patienter i går samlet til konferencen Kroniske Udfordringer på Sundhedsområdet i Herning Kongrescenter.

Formålet med konferencen er at sætte ekstra blus under den koordinerede indsats der skal til, hvis mennesker med en kronisk sygdom skal have en bedre behandling og dele den viden, der findes på området.

Og det var en meget optimistisk formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, 1. næstformand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Johannes Flensted-Jensen (S), der ønskede deltagerne velkommen.

- Jeg oplever helt klart fremmødet som udtryk for, at nu er vi klar til at tage fat. Vi er parat til at komme ud over talestadiet og gribe til handling, siger han.

Johannes Flensted-Jensen mener opbakningen vil sætte skub i de indtil tre forløbsprogrammer der er udviklet i samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne og de praktiserende læger, og som nu er ved at blive rullet ud.

Forløbsprogrammerne beskriver præcis, hvad der skal ske for de kroniske patienter, hvilke tilbud de skal have, hvem der skal give dem tilbuddene, og hvordan patienterne kan støttes i at tage vare på sig selv.

Øget ulighed
Netop det at tage vare på sig selv er et omdrejningspunkt i kronikerindsatsen i Region Midtjylland. Og det kan være super godt – men det kan også risikere at være med til at øge uligheden i sundhed, frygter antropolog og seniorforsker ved DSI, Lone Grøn. På konferencen fortalte hun om sit forskningsprojekt, hvor hun har fulgt 12 mennesker med en kronisk sygdom.

- Der er en tendens til, at de tilbud der bliver udviklet bliver udviklet af kvinder fra den højere middelklasse og dermed bedst passer til denne gruppes behov og værdier. Men der er mennesker, som har en anden forståelse af, hvad det vil sige at tage vare på sig selv, og som ikke nødvendigvis vil profitere af indsatsen, siger hun.

Johannes Flensted-Jensen er enig i, at man skal være opmærksom på, hvad patienten får ud af forløbsprogrammerne.

- Nu må vi se, hvor langt det bærer. Det er jo stadig nyt og skal prøves af, siger han.

Fra kommunernes side deler næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for Ældre og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune, Hans-Jørgen Hørning (V) optimismen.

- Selvfølgelig skal vi være opmærksom at vi hjælper alle grupper. Men det skal ikke afholde os fra at handle. Og i kommunerne er vi klar, siger han.

Fakta og baggrund
Baggrunden for den særlige indsats på kronikerområdet er alvorlig:

  • Anslået 1,5 mio. dansker lider af en eller flere kroniske sygdomme
  • Som det er i dag, er det ikke alle med en kronisk sygdom, som får den bedst mulige behandling
  • Forekomst af kronisk sygdom i Region Midtjylland: 
  • Konferencen er støttet økonomisk af Sundhedsstyrelsen, Kommunekontaktrådet og Region Midtjylland
  • Læs mere om kronikerindsatsen i Region Midtjylland 

Flere oplysninger
Formand for Sundhedskoordinationsudvalget, 1. næstformand i Region Midtjylland, Johannes Flensted-Jensen (S) 8728 5000 / 2084 0353 / jfj@rr.rm.dk

Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for Ældre og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune i Silkeborg Kommune, 8688 2159 / 2712 7595 / Hans-Jorgen.Horning@silkeborg.dk

Kontorchef i Region Midtjylland Birgitte Holm Andersen 8728 4664 / 40646164 / Birgitte.Andersen@stab.rm.dk

Seniorprojektleder ved DSI, ph.d. antropolog, Lone Grøn 8728 4399 / 3529 8499 / lg@dsi.dk