12-03-2009Ny viden og nye kunder er blandt gevinsterne ved at samarbejde med andre. Det siger virksomhederne i Region Midtjylland, hvor otte ud af ti allerede indgår i mere eller mindre forpligtende netværk. Et nyt regionalt netværksinitiativ kan være en vej ud af den aktuelle krise.

80 procent af de små og mellemstore midtjyske virksomheder har valgt at samarbejde med andre virksomheder – om opgaver, der går ud over almindeligt køb og salg. For langt de flestes vedkommende sker det i form af formelle aftaler, der er økonomisk forpligtende over en kortere eller længere periode.
Det viser en ny undersøgelse, som Region Midtjylland har foretaget ved at spørge 500 direktører for virksomheder med 5-250 ansatte.
Der er som oftest tale om strategiske samarbejder af overordentlig stor betydning. Således angiver 84 procent af de virksomheder, der har indgået formelle samarbejder, at disse er helt eller delvist afgørende for deres virksomheds udvikling.
Også nogle af de virksomheder, der endnu ikke har fundet samarbejdspartnere, anerkender betydningen – således siger hver tredje af dem, at et sådant samarbejde vil være helt eller delvist afgørende for udviklingen af deres virksomhed.

Udvikling dominerer
Det er netop udviklingssamarbejder, der dominerer de strategiske samarbejder mellem virksomhederne (41 pct.) – og samarbejdet blomstrer tydeligst blandt de mindre virksomheder, som her henter styrken til det nødvendige udviklingsarbejde.
Derimod angiver kun 18 procent, at de indgår samarbejde omkring salg og markedsføring.
9 procent angiver, at samarbejdet med en anden virksomhed inden for de seneste tre år har ført til en fusion.

Uddannelse og videndeling
Når det gælder udbyttet af samarbejdet, svarer 40 pct., at de har fået bedre adgang til uddannelse og videndeling, mens 38 pct. fremhæver bedre adgang til nye kundegrupper eller nye markeder.
Selv om kun få indgik samarbejder med henblik på at styrke markedsføringen, angiver 33 procent alligevel, at det blev resultatet.
En styrket udvikling af nye produkter og services nævnes også sammen med en mere effektiv produktion.
Kun 3 procent siger, at de ikke har haft fordele af samarbejdet.

Vej ud af krisen
”Jeg er overbevist om, at en af virksomhedernes veje ud af krisen er at sætte strategisk fokus på samarbejde og netværk” siger regionsrådsformand Bent Hansen.
Han mener, at virksomhederne bør vælge en offensiv vej ved at tænke ny forretning sammen med andre – ikke blot i forhold til udvikling af nye produkter og ydelser, men også ved at satse på helt nye internationale markeder .
”Undersøgelsen dokumenterer, at der mange fordele for virksomhederne ved at tænke forretning sammen. Jeg håber meget, det nye vækstprogram, netværksinitiativet, vil kunne bidrage til at bringe virksomhederne ud af den aktuelle krise”, siger Bent Hansen.

Netværksinitiativet
Regionsrådet har bevilget midler til et regionalt netværksinitiativ på 49 mio.kr. Det skal styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaserede netværk.
Initiativet forbedrer rammerne for, at tre virksomheder og derover kan etablere et netværk med forretningsmæssigt sigte. Netværket kan søge om støtte til at købe ekstern konsulentbistand hos private rådgivere eller videncentre i forbindelse med produktudvikling, markedsundersøgelser, eksportforberedelse med videre.
Væksthuset er regional operatør for initiativet og har allerede udpeget de godt 20 netværksmæglere, der medvirker i den indledende opbygning af det forretningsbaserede netværk. Initiativet afventer endelig godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere om netværksinitiativet
Læs mere om undersøgelsen
Læs mere om virksomhedspanelet Det midtjyske Vækstlag

Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 
 
  Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne