Lisbeth Kallestrup bliver ny cheflæge for Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skanderborg Sundhedscenter. Hun erstatter Christian Møller-Nielsen, der for få måneder siden blev cheflæge på Regionshospitalet i Viborg, Skive, Kjellerup.

Lisbeth Kallestrup er 46 år og uddannet som læge i 1992. I 2006 blev hun speciallæge i samfundsmedicin.

Fra 2000 til 2006 har Lisbeth Kallestrup haft internationale specialist- og lederopgaver for bl.a. EU og FN i New York og i Zimbabwe.

Lisbeth Kallestrup er i dag ansat som leder af Region Midtjyllands program for brystkræftscreening.

- I sine nuværende opgaver for Region Midtjylland har Lisbeth Kallestrup opbygget og organiseret en ny enhed på yderst kvalificeret vis. Hun har et stort engagement og er dygtig til at indfri ambitiøse mål. Jeg er sikker på, at hun sammen med den øvrige hospitalsledelse vil kunne sikre fremdrift i forbindelse med de store udfordringer, der venter i Silkeborg, Hammel og Skanderborg, fremhæver sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen.

En af de store opgaver, der venter, er at opbygge Regionshospitalet Silkeborgs særlige rolle på det medicinske område som ”Center of ”Excellence”. Her er målet at udvikle nye metoder, så flere medicinske patienter kan blive behandlet ambulant og reducere antallet af akutte indlæggelser. Det er tanken, at de nye metoder på sigt skal udbredes, så de kommer patienter i hele regionen til gavn. Også hospitalets stærke rolle inden for behandlinger i bevægeapparatet skal udvikles. Det gælder fx behandlinger for ryglidelser. Samtidig skal de ske en videreudvikling af den højtspecialiserede funktion ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Den nye cheflæge tiltræder stillingen i Silkeborg den 1. juni 2009, og vil sammen med chefsygeplejerske Anne Just og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen udgøre hospitalsledelsen for Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skanderborg Sundhedscenter.

Stillingen som cheflæge for Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skanderborg Sundhedscenter har været opslået ledig, efter at Christian Møller-Nielsen fratrådte for at tiltræde stillingen som cheflæge på Regionshospitalet Viborg, Skrive, Kjellerup.
Der har været seks ansøgere til stillingen.

Foto af Lisbeth Kallestrup

Flere oplysninger
Direktør Leif Vestergaard Pedersen på 87 28 50 40 eller 21 24 23 16

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer