12-03-2009Region Midtjylland og KKR Midtjylland vil sammen sikre et mere effektivt arbejde med de miljøvurderinger, som loven kræver i forbindelse med fx kommuneplaner, lokalplaner, sektorplaner samt natur- og vandplaner. Det sker på et erfamøde 26. marts.

Næsten fem år efter, at loven om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft, hersker der stadig mange forskellige opfattelser af, hvordan arbejdet med disse miljøvurderinger skal gribes an.
Det betyder dels, at miljøvurderingerne bliver af svingende kvalitet, og dels, at kommunerne hver for sig bruger mange kræfter på at udlægge lovteksten og opfinde deres egne standarder.
For flere kommuner synes arbejdet så omfattende, at de konsekvent overlader det til eksterne konsulenter, hvorved de går glip af erfaringerne med det.
Nu tager Region Midtjylland og det midtjyske kommunekontaktråd KKR imidlertid initiativ til, at kommunerne kan udveksle erfaringer og få input til den gode miljøvurdering. Det sker på et erfaringsudvekslingsmøde, som holdes torsdag, den 26. marts 2009 kl. 13-15:30.


Stedet er Viborg Lounge, Tingvej 7, 2. sal i Viborg.

På mødet vil repræsentanter for hhv. Region Midtjylland, Horsens Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fortælle om deres erfaringer med miljøvurderinger, og ellers er eftermiddagen afsat til at drøfte, hvordan man på én gang kan kvalitetssikre og forenkle arbejdet med miljøvurderinger, hvordan man fra starten kan tænke dem ind i større helheder, og hvordan de mest hensigtsmæssigt kan gøres tilgængelige for borgerne.
Erfa-mødet er primært målrettet kommunerne og arrangeres i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet (AAU), og Aarhus Universitet. Tilsvarende arrangement finder sted i Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvorefter erfaringerne samles og gøres bredt tilgængelige.

Mødet vil blive fulgt op den 30. april, hvor Aalborg Universitet inviterer til en landsdækkende konference ”Miljøvurderingsdag 2009”.


Flere oplysninger:
Anne Justesen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
E: anne.justesen@ru.rm.dk

Lone Kørnøv, lektor
Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet
Telefon: 9940 8287
lonek@plan.aau.dk