Flertallet af patienter og deres forældre i Region Midtjylland er tilfredse med børne- og Ungdoms-psykiatrien. Det viser de første tilfredsheds-undersøgelser på regionens ambulatorier og dag- og døgnafsnit.
Flertallet af patienter og deres forældre i Region Midtjylland er tilfredse med børne- og ungdomspsykiatrien. Det viser de første tilfredsheds-undersøgelser på regionens ambulatorier og dag- og døgnafsnit.

En ny landsdækkede undersøgelsen fra Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland viser stor tilfredshed med børne- og ungdoms-psykiatrien i Region Midtjylland. Undersøgelsen viser blandt andet, at op til 98 % af patienterne og deres forældre oplever, at de kan tale uforstyrret med behandlerne. Flertallet af patienter og forældre føler sig velkomne og er tilfredse med de fysiske rammer for behandlingen.

På ambulatorierne oplever flertallet af patienter desuden at der bliver vist hensyn og respekt fra behandlerne. Desuden oplever forældre til ambulante patienter, at behandlerne interesserer sig for deres viden om barnet, at de bliver opfattet som samarbejdspartnere, og at barnet føler sig tryg ved behandlerne.

På dag- og døgnafsnit oplever størstedelen af patienterne at de kan komme i kontakt med behandlerne, når de har behov for det, og de er tilfredse med modtagelsen ved indlæggelsen. Flertallet af forældrene oplever, at deres børn er trygge på afsnittet.

- Det er opløftende at se, hvor tilfredse flertallet af patienter og forældre er med vores indsats på det børne- og ungdomspsykiatriske område, set i lyset af de udfordringer området har stået over for i form af udvidet udredningsgaranti, behandlingsgaranti og manglen på speciallæger, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S), Region Midtjylland.

Tilfredsheden er mindre blandt patienterne på Region Midtjyllands dag- og døgnafsnit, når det drejer sig om informationer om symptomer, undersøgelses-resultater, virkning af medicin og behandlingsmuligheder. Det viser sig også i resultaterne på landsplan.

Undersøgelsen viser også, at der er udviklingsmuligheder i den del af indsatsen, der handler om overgange mellem den regionale børne- og ungdomspsykiatri og øvrige sektorers tilbud. Det drejer sig især om samarbejdet mellem sektorerne, tilbud til familien og tilbud fra det sociale system samt netværksmøder.

- Der er rum for forbedring i relation til at give de unge på sengeafsnittene flere informationer om deres lidelse og de behandlingsmuligheder, som findes. Med hensyn til samarbejdet mellem de regionale og kommunale tilbud har vi en udfordring i at sikre gode overgange. Derfor har Region Midtjylland sat fokus på at forbedre overgangene mellem sektorerne – blandt andet ved at iværksætte et projekt i 2009 netop med fokus på at optimere samspillet mellem den behandlende børne- og ungdomspsykiatri og den kommunalt sociale og pædagogiske indsats i samarbejde med Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), påpeger Anne Jastrup, Direktør i Region Midtjylland.

Fakta
Det er første gang patienters og forældres tilfredshed med ambulatorier og dag- og døgnafsnit er blevet undersøgt i Region Midtjylland børne- og ungdomspsykiatri. Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 1. august 2007 til 31. juli 2008.

Fra ambulatorierne deltog 177 patienter (43 %) og 463 forældre (48 %) i spørgeskemaundersøgelsen. Den relativt lave svarprocent på ambulatorierne gør, at resultaterne skal tolkes med en vis forsigtighed. Fra dag- og døgnafsnittene deltog 158 forældre (58 %) og 166 patienter (72 %) patienter.

Undersøgelsen er landsdækkende og udført af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland på vegne af Danske Regioner og regionerne.
Se hele den landsdækkende undersøgelse på www.regioner.dk under ’Nyheder’

Den regionale del af undersøgelsen kan ses på www.rm.dk fra uge 11

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707 /  Bent.Hansen@rr.rm.dk

Direktør Anne Jastrup, tlf. 8728 5050 / Anne.Jastrup@ps.rm.dk

Chefsygeplejerske Claus Graversen, tlf. 8728 4243 / Claus.Graversen@ps.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.