Året rundt hjælper 30 frivillige fra Røde Kors patienter og pårørende på hospitalet i Herning. På tirsdag er det de frivillige hænder, der får en stor hånd.Året rundt, fra mandag til fredag, yder 30 frivillige fra Røde Kors på Regionshospitalet Herning en stor hjælp til patienter og pårørende ved at vise vej til venteværelser, hente aviser eller ved at være besøgsvenner for de patienter, som savner en at tale med.

Siden dag ét har ordningen med de frivillige været en stor succes:

- Alle, både patienter, pårørende og medarbejdere, er meget glade for de frivillige og synes, de er med til at skabe en rar og tryg atmosfære, siger assisterende afdelingssygeplejerske Annette Bech Vad, som har den daglige kontakt med de frivillige.
Annette Vad mener også, det frivillige arbejde er inspirerende for personalet.

- Flere medarbejdere synes, det er bekræftende, at andre mennesker har lyst til at bruge deres fritid på at hjælpe til på hospitalet og gør også selv en ekstra indsats for patienterne og de pårørende sammen med de frivillige.

Som tak for den store indsats, er der et arrangement for de frivillige på hospitalet i Herning med deltagelse af hospitalsledelsen.

Tid og sted
Tirsdag 31. marts, kl. 16-18 i konferencerummet i Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (indgang C, øverste etage)

Fakta
De første frivillige startede på hospitalet i Herning for to år siden som en forsøgsordning og færdes i Akutmodtagelsens venteareal samt på sengeafsnittene i Ortopædkirurgisk og Kirurgisk afdeling.

Yderligere oplysninger
  • Chefsygeplejerske Ida Götke på 9927 2730 / 2048 0689
  • Klinikoversygeplejerske Lisbeth Bliksted Sørensen, Ortopædkirurgisk klinik på 9927 2175 / 2524 8556