Med ventetider på mere end et år, er det meget kærkomment, at Livsstilscentret i Brædstrup nu udvider. Der er allerede ansat mere personale, og den 1. april starter indtaget af flere patienter. Et tiltag, som skal gøre et indhug i de lange ventelister.

Ventelister på mere end et år er naturligvis ikke tilfredsstillende, så derfor er vi glade for, at vi nu kan tage flere patienter ind, fortæller lederen af Livsstilscentret i Brædstrup, Grethe Simonsen i en snak om Livsstilscentret og dets fremtid.

"Vi har netop ansat en fysioterapeut, en sygeplejerske, en diætist og to køkken-assistenter til at ruste os til at kunne modtage de flere patienter, som rykker ind på centret fra den 1. april i år. Hidtil har centret haft cirka 200 patienter igennem behandling om året. Et antal, som inden 2010 gerne skulle stige til det dobbelte", siger Grethe Simonsen.

"Det er skønt at kunne afslutte et patientforløb med kommentarer som super, kanon eller opholdet har ændret mit liv. Det er slet ikke usædvanligt, og det kommer der sikkert mere af med de flere patienter i huset."
Grethe Simonsen, leder

Stor efterspørgsel

Der er intet i krystalkuglen, som antyder, at der bliver færre danskere med livsstils-relaterede sygdomme som diabetes 2, hjerte-karsygdomme og kroniske lungesygdomme. Tværtimod stiger antallet af overvægtige med afledte følge-sygdomme.

Presset på Livsstilscentret i Brædstrup har allerede længe været stort. De fysiske rammer tillader ikke, at have flere personer i huset på samme tid, end der allerede er, så i stedet inddrager man i fremtiden weekenderne for at kunne hjælpe flere patienter til en bedre livsstil og et bedre helbred.
Alle patienter indgår i grupper på max. 20 deltagere, hvilket er det huset kan rumme. En patient har typisk et forløb på tre indlæggelser á fire dage, fordelt ud over et halvt år.

Mød patienterne der, hvor de er

Den lange kø af patienter til Livsstilscentret skyldes i høj grad den måde centret arbejder på, og ikke mindst de resultater, der opnås.
"Vi møder patienterne, dér hvor de er, uden at være fordømmende og uden at dunke dem i hovedet, siger fysioterapeut Bente Toft som en del af forklaringen på stedets succes.

Hendes udtalelse underbygges af den evalueringsrapport, som konsulent-virksomheden Lege Artis har udarbejdet. Den konkluderer blandt andet om patienternes oplevelse af Livsstilscentret, at:

"Mange udtrykte glæde og lettelse over endelig at komme et sted, hvor de ikke skulle skamme sig over deres livsstilssygdomme og uheldig livsstilsvaner. De var glade for at være blandt ligestillede, og de var i stor stil begejstret for personalet, som de fandt, var gode til at vise empati for deres situation og mødte dem uden fordomme".

Skønt de fysiske rammer er små, mærker man tydeligt, at rummeligheden på stedet
er stor. Det helt unikke ved Livsstilscentret er desuden, at patienterne indlægges på stedet.

Vigtige pointer ifølge centerleder Grethe Simonsen

  • Alle patienter fungerer i grupper, hvor de spejler sig i hinanden, men om aftenen, når personalet er gået hjem, fortsætter ”behandlingen” blandt patienterne. De evaluerer videre og bearbejder med hinanden. Den allervigtigste ”behandling” foregår måske her. 
  • Medarbejderne forventer noget af patienterne, som ud over gruppeundervisning, motion og sund mad, desuden har mulighed for individuelle seancer. Her får de sparring af fagpersonalet, får målt BMI, blodtryk, taget blodprøver eller deltager i rygestop.

Fremtidens Livsstilscenter

Allerede nu rykker der flere patienter ind på Livsstilscentret, men Grethe Simonsen og hospitalsledelsen for Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, som centret hører under, har flere drømme.

"Vi håber på at få bedre fysiske rammer, så vi kan tage endnu flere patienter ind, og fx udvide patientgrupper til i endnu højere grad at kunne behandle overvægtige børn", siger Grethe Simonsen, der heller ikke siger nej til behandling af andre livsstilssygdomme.