Det allerførste møde ved regionsrådet glippede – ellers har Søren Ellekær Hansen været der i regionsrådssalen i Viborg troligt hver gang. I dag, fredag den 20. marts, bliver han 50 år.


Den mest trofaste regionsråds-tilhører Søren Ellekær Hansen (t.h.) bydes velkommen til mødet af Knud Hammer (S) og Marianne Carøe (S).

Søren Ellekær Hansen fra Randers er om nogen bidt af lokal- og regionspolitik. Mest regionspolitik, for byrådsmøderne i Randers falder ofte sammen med, at han skal spille i den lokale petanqueklub. Ved onsdagens regionsrådsmøde den 18. marts var han i god tid klar til mødet. Helt naturligt kom stort set alle regionsrådets politikere hen til ham for at byde ham særlig velkommen. For netop han er der jo hver gang – undtaget altså ved det allerførste regionsrådsmøde i januar 2007, hvor han ikke vidste, hvor mødet skulle foregå.
I 19 år har han været tilhører til først amtsrådsmøderne i Århus Amt og siden nu til regionsrådets møder i Viborg. Det er i alle årene kun blevet til fire ”afbud”. De oversete møder husker han præcist på dato.

Søren Ellekær Hansen kommer fra en socialdemokratisk orienteret familie, og han går ud over lokal- og regionspolitik, også meget op i damehåndbold, petanque og jernbaner.
Interessen for amtsrådspolitikken startede i midten af 70’erne i forbindelse med en kontoruddannelse ved det daværende Århus Amt. Uddannelsen måtte desværre afbrydes i forbindelse med sygdom. Men en af de ting, som han havde beskæftiget sig med i amtet var opsamling og kopiering i forbindelse med udarbejdelse af regionsplanerne. Og disse og nyere regionsplaner er stadig et af hans centrale områder.
– Jeg læser dem igennem hvert andet år, så jeg ved, hvad der er planlagt, fortæller Søren Elkær Hansen.

To gange har han direkte aktiv taget del i regionspolitikken. En gang, da han søgte penge til gennemførelsen af DM i petanque i hans klub. Han søgte, men fik afslag. En anden gang var i forbindelse med en mulig genoptagelse af godstrafikken på jernbanesporet mellem Viborg og Løgstør. Det blev et høfligt svar fra Bent Hansen om, at det ikke var et amtsligt/regionalt anliggende, som derfor blev vist videre til Folketinget. Her tog ”hans” mand i tinget fat i den siddende trafikminister for at få et svar. Det genåbnede dog ikke banestrækningen, men Elkær Hansen fik plads Løgstøregnens Erhvervsråd. En plads han stadig har.


Søren Ellekær Hansen i diskussion med (t.v.) den radikale Ulla Festing og venstrekvinden Alice Esperholt.

Forud for hver regionsrådsmøde sætter Søren Ellekær Hansen sig nøje ind i hvert mødes dagsorden. Han ved, hvad der sættes til debat.
– Der var nok en vis frustration i det nye regionsråd i starten. Hvis jeg må sige det, så troede de borgerlige, at de skulle ha’ magten – og den fik de ikke, svarer han på spørgsmålet om hvordan han finder det politiske debatklima i det siddende regionsråd.
– Det var nok også sværere at integrere alle amterne, end bare lige sådan med ét. Så skal vi også tænke på, at der samlet er færre politikere, og at de derfor hver skal repræsentere flere. Måske gør det det sværere for udkantsområderne, mener Søren Ellekær Hansen.
Selvom han klart hælder til Socialdemokraterne, så er han og hans interesse for det politiske arbejde åbent accepteret af også de borgerlige regionspolitikere.
– Jeg husker dig fra allerførste gang i det nye regionsråd. Kan du huske, at jeg bad dig om at passe min taske og mit tøj. Det var før, vi flyttede ind i regionsrådssalen. Det er godt, at vi har folk, som dig, siger Alice Esperholt (V).
– Noget andet jeg sætter pris på, er dine julekort, som vi alle får fra dig. De er skrevet flot på maskine – personligt til os hver. Det er flot, siger Alice Esperholt. Søren Ellekær forklarer, at han bruger skrivemaskinen for at gøre det mere læseligt.

Inden regionsrådsmødet går i gang vil han lige forklare, hvordan de gamle ægyptere reagere – eller rettere tilrettelagde styringen af oldtidens store Ægypten. Han finder en bog frem af tasken og viser, hvordan de dengang for at få balance i landet havde anlagt en hel ny administrationsby i midten af landet mellem tre store byer. Sådan havde man dengang afbalanceret parterne i et område, som ellers kunne slide sig i stykker i interne magtkampe. Længere nåede han ikke i udredningen, inden regionsrådsmødet begyndte. Måske er det også en idé, som regionsrådet kan overveje …


Søren Ellekær Hansen "på sin plads" som tilhører bag pressen i regionsrådssalen.

Alle politikerne i Region Midtjyllands er i dag inviteret til Mjølnervej i Randers for at tage del i Søren Ellekærs 50 års fødselsdag.