De første ti tyske sygeplejersker er ankommet til Region Midtjylland med deres familie. Der lyder stor ros til forberedelsespakke og modtagelse.

Christina Mittag er flyttet til Horsens sammen med sin kæreste Andreas. Hun er ansat på Regionshospitalet Horsens på Medicinsk Afdeling P7, mens Andreas, som er uddannet bager, har fået tilbud om arbejde i Serviceafdelingen på samme hospital.
- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Det har bare fungeret, siger Christina. På studieturen i juni sidste år fik hun kontakt til Ellen, som tilbød sig som social mentor.

- Vi spiste til middag hos familien. Det var helt i top. Vi fik værdifuld viden om byen, men først og fremmest følte vi, at der var nogen der ventede på os, tilføjer Christina.

Pakketilbuddet til tyske sygeplejersker er udformet, så der bliver tilknyttet en social og faglig mentor i forbindelse med det forberedende studiebesøg i Danmark. Kontakten til de to mentorer fastholdes, mens de tyske sygeplejersker følger tre måneders intensivt dansk- og kulturforberedelse i Berlin.

Effektivt og fleksibelt
– For os var det helt perfekt. Vi havde brug for lidt tid til at afvikle vores forpligtelser i Tyskland. Danskundervisningen i Berlin var krævende, men vi har lært rigtig meget, siger Christina.

– En anden god ting er, at vi hele vejen havde kontakt med vores mentorer og med hospitalet. Hver fredag i Berlin havde vi videokonference med en mentor eller en kollega. I starten var det lidt kunstigt, men det betød meget for vores motivation, forsikrer Christina.

Danskundervisningen er arrangeret i et tæt samspil mellem firmaet Institut Nord i Berlin, de midtjyske hospitaler og to af de største sprogskoler i Danmark.
"Sprogcenter Midt" har været aktiv i forhold til at sikre den fortsættende sprogundervisning, når deltagerne kommer til Danmark. "Lær Dansk, Århus Sprogcenter", bidrager bl.a. med fjernundervisning til de sygeplejersker og læger, der kombinerer dette med undervisning i Berlin.

– Det har været en spændende udfordring at arbejde tæt sammen med Regionshospitalet Horsens og Institut Nord i Berlin. Vi har i flere omgange besøgt hinanden og har bevist, at tæt samarbejde sagtens kan foregå over landegrænser, siger Kaare Holst, leder af erhvervsafdelingen for Sprogcenter Midt.

Sprogcenter Midt sikrer den fortsatte sprogundervisning for alle de nye sygeplejersker og bidrager derudover med coaching på arbejdspladsen, så indsatsen bliver så præcis som mulig.

Langsigtet perspektiv
Konceptet til rekruttering og integration af tyske sygeplejersker er udviklet af Den Danske Ambassade i Berlin, Institut Nord og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Det bygger på faste værdier, bl.a. omkring tidlig inddragelse af familien, langsigtet perspektiv og ressourcebevidsthed.

– Nu viser konceptet for alvor sin styrke, siger HR-konsulent Annette Auken fra Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

– De små fejl fra første bølge er rettet. Vi står med 10 motiverede sygeplejersker, der vil gøre lykke på afdelingerne, selvom de første tre måneder mest handler om fortsat sprogundervisning og introduktion til arbejdet. Målet for indsatsen er, at de nye sygeplejersker og deres familier får lyst til at blive i lang tid. Det kræver, at forløbet er tænkt igennem i sin helhed, men alligevel er fleksibelt i forhold til sygeplejerskernes opsigelsesvarsler og familiære situation i Tyskland, siger Jens Kruhøffer, leder af Institut Nord i Berlin.

Værdier er styrende 
-  Det unikke ved dette koncept er, at værdierne er styrende. For eksempel undgår vi at udsende signaler, der kan opfattes som kortsigtede. Familierne vælger aktivt at flytte til Danmark. De vælger selv deres bolig og er selv aktive i alle processer. Konceptet bygger på hjælp til selvhjælp, ikke roomservice, siger Jens Kruhøffer, der har været med til at udvikle konceptet.

Det skal dog ikke forstås sådan, at deltagerne må klare sig selv. At emigrere til et andet land er sårbart, og der er brug for opbakning, især når det kan være svært at gennemskue de formelle og uformelle krav og forventninger ved indflytning til Danmark.

– Vi har i fællesskab trænet deltagerne til at navigere i dansk kultur og i de danske offentlige systemer, men der er alligevel behov for at bane vejen til hurtig sagsbehandling, siger Charlotte Brandt fra Institut Nord.

– Det tager utroligt meget tid og energi at få det nødvendige ordnet på statsforvaltning, skat, borgerservice og bank, så vi vælger i mange tilfælde at lave kollektive aftaler. Så rykker det, slutter hun.

Det kan Annette Auken også skrive under på:

– Vores ambition var at få lavet faste aftaler med banker og offentlige forvaltninger om at finde kontaktpersoner med sprogøre. Det har fungeret bedre nogen steder end andre. Det bliver et langt sejt træk, men det er en nødvendig investering”, siger hun.

En summende bikube
Siden velkomstmøderne på de midtjyske hospitaler den 5. januar, har det summet af liv omkring de tyske sygeplejersker og deres familier. En del af dem, der skal til Horsens, bor på Uldum Højskole, hvor de tager et otte ugers forløb med sprogundervisning og kulturfag - kombineret med en faglig jobintegration.

– Det kan være hårdt, siger Mathias Terriet, erfaren sygeplejerske fra Tyskland, der er flyttet til Danmark sammen med sin partner. Han siger, at det er dansk fra morgen til aften, og at hans hovedet er meget stort og tungt en gang imellem. Men han roser dog forløbet til skyerne:

– Siden studieturen til Danmark i september sidste år, er det gået helt efter planen. Ja, endnu bedre, for i Berlin turde jeg ikke håbe på et så stærkt sammenhold, som det vi har fået her på holdet.

Både Christina, Mathias og de andre sygeplejersker nyder godt af, at der er gjort særlig meget ud af velkomsten denne gang.

– Det var en fantastisk velkomst, siger Mathias: Først på hospitalet om mandagen, hvor vi blev budt velkommen af Annette og hospitalsledelsen, og så om onsdagen på afdelingen, hvor jeg var rundt at hilse på alle. Jeg følte mig virkelig velkommen, siger han.

Netop betydningen af en god velkomst var noget man lærte af sidste forløb:

– Selvom vi følte, at vi tog godt imod sidste gang, var der helt klart plads til forbedringer. Denne gang har der været separat modtagelse på sprogskole, højskole, hospital og afdelinger. Institut Nord er kommet med op fra Berlin og har været med den første uge i overgangen. Vi har derudover samlet alle samarbejdspartnere til flere møder og sikret fodslag. Nu har vi en model, der fungerer, understreger Annette Auken.

Rekruttering i Tyskland

Ved en jobmesse i Berlin sidste år fik Region Midtjylland cirka 70 cv´er fra Jobansøgere. Siden har flere henvendt sig. Der er ansat ca. 30, men flere er på vej senere på året efter sprogskole.

Region Midtjylland forventer at ansætte ca. 50 tyskere i 2009, især sygeplejersker.

  • Regionshospitalet Viborg: 2.Regionshospitalet Randers: 1-2 på vej.
  • Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: ca. 15 forår/sommer, flere i efteråret.
  • Hammel Neurocenter: 2, plus 3-4 på vej.
  • Regionshospitalet Horsens: 10 ansat, 6-8 på vej.
  • Psykiatrien: 1 ansat
  • Hospitalsenhed Vest har ansættelsesstop, men 2-3 sygeplejersker er på vej til efteråret. Der søges fortsat efter speciallæger.