På sin tur rundt på landets lægehuse, skadestuer og sygehuse besøger Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i dag den 22. marts Hospitalsenheden Vest.

På sin tur rundt på landets lægehuse, skadestuer og sygehuse besøger Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i dag den 22. marts Hospitalsenheden Vest.

- Vi vil gerne kvittere ministeren for et godt initiativ og glæder os til vise ministeren tre af vores absolutte faglige fyrtårne, siger hospitalsdirektør Henning Vestergaard.

Det gælder for behandlingen af patienter med blodprop i hjernen på Neurologisk Afdeling Holstebro, og det gælder behandlingen af kræftpatienter på Onkologisk Afdeling i Herning samt for modtagelsen af de akutte patienter i den fælles akutmodtagelse.

De to førstnævnte fyrtårne der lyser op i kraft af et veludbygget samarbejde med Universitetshospitalet i Århus, og sikrer at patienter med sådanne livstruende sygdomme - i regionens nordvestlige hjørne – den kortest mulig afstand til den højst specialiserede behandling.

Verdensmestre i opløsning af blodpropper
Neurologisk afdeling i Holstebro har siden 2006 givet patienterne livsvigtig, blodpropopløsende behandling også kendt som trombolyse. I dag er der ni centre i Danmark, som udfører behandlingen og ifølge en international opgørelse er afdelingen i Holstebro Danmarks hurtigste. I gennemsnit går der 40 minutter fra patienten ankommer til patienten er i behandling. På landsplan er det tilsvarende
gennemsnit 55 minutter og internationalt 65 minutter.

Kræftbehandling længere mod vest
Onkologisk afdeling i Herning flyttede i 2009 ind i et nyt onkolgihus og dermed blev kræftbehandlingen i denne del af landet samlet under et tag. Med denne udvidelse af kapaciteten kommer flere kræftpatienter hurtigere i behandling, og kræftpatienter fra Midt- og Vestjylland skal fx ikke længere køre til Århus 20 til 25 gange for at få stråler i blot 10 minutter. Nu kan turen afkortes til onkologihuset i
Herning.

I front med fælles akutmodtagelse
Derudover skal ministeren besøge den fælles akutmodtagelse i Herning, der som et af de første steder i landet er klar til at modtage og udrede alle akutte patienter inden for 24 timer. Inden for 15 minutter efter ankomst til hospitalet er de indledende undersøgelser iværksat. Et koncept der er forankret omkring et hold af erfarne akutmedicinere, som er hentet hertil fra Sverige og Norge og dermed
er den fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest - som et af de første steder i landet - sikret en døgndækkende bemanding af akutmedicinere

- Jeg håber, at vi kan inspirere ministeren til at se, hvordan morgendagens hospitalsvæsen kan indrettes. At en smidig indretning af specialer gør det muligt at højne kvaliteten af den superspecialiserede hospitalsbehandling til gavn for alle patienter – også dem som ikke er i umiddelbar nærhed af de store universitetshospitaler. At vi her i vest er parate til at fylde det ny supersygehus i Vestjylland med stærke og fagligt bæredygtige specialer, konkluderer hospitalsdirektør Henning Vestergaard.

Program for ministerens besøg kan ses på www.vest.rm.dk.
Pressen er velkommen til at deltage, når ministeren besøger de nævnte afdelinger.

Kl. 9.55 – 10.25, Neorologisk Afdeling i Holstebro

Kl. 14.55 – 15.20, Akutafdelingen i Herning

Kl. 15.20 – 15.45 Onkologisk Afdeling i Herning

Yderligere information:
Hospitalsdirektør Henning Vestergaard tlf.2048 0683
Kommunikationschef Finn Møller tlf. 5125 3537