28-04-2009Ni udviklingsprojekter inden for de midtjyske ungdoms- og voksenuddannelser får nu tilskud fra Region Midtjylland. Flere af projekterne involverer videninstitutioner og erhvervsvirksomheder.

Regionsrådet sagde onsdag ja til at bevilge 8.368.000 kroner til ni udviklingsprojekter inden for ungdoms- og voksenuddannelser i Region Midtjylland. Projekterne handler om initiativer i forhold til naturvidenskab, internationalisering samt udvikling af nye uddannelsestilbud og pædagogiske metoder.
Projekterne involverer almene gymnasier og erhvervsskoler i hele Region Midtjylland, ligesom der også er deltagelse af private virksomheder, Innovation Lab, Horsens Kommune og Aarhus Universitet i nogle projekter.

Bioteknologi på banen
Et af projekterne er ”Bioteknologi i gymnasiet”, hvor 26 gymnasiale institutioner vil kunne tilbyde bioteknologi på A-niveau. Formålet er at give gymnasieeleverne lyst til at kaste sig ud i videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige område.
I en støtteerklæring til projektet skriver dekan Erik Meineche Schmidt, Aarhus Universitet: ”Med etableringen af Bioteknologi A på en række midtjyske gymnasier vil netop rekrutteringsgrundlaget til de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser blive styrket, og det vil uden tvivl være til gavn for hele regionen på såvel kortere som længere sigt.”

Udsyn i yderområder
I projektet ”Etablering af tresproglig international studieretning” vil gymnasierne i Tørring og Bjerringbro styrke samarbejde og videndeling mellem to udkantsgymnasier. Formålet er at styrke elevernes sprogkompetencer og internationale udsyn, så de får de bedste forudsætninger for at begå sig i en globaliseret verden og en indsigt i, hvordan erhvervsliv og internationale organisationer arbejder i Danmark og i udlandet.

Nye måder at lære på
”Fremtidslaboratoriet” er et eksempel på et projekt, der omhandler udvikling af nye pædagogiske metoder. Parterne i projektet er VIA Erhvervsuddannelser i Horsens i samarbejde med Mercantec, Langkær Gymnasium og HF, Horsens Tekniske Skole, CEU Herning, Bjerringbro Gymnasium, Horsens Kommune, Innovation Lab, LEGO og Vestas.
Formålet med projektet er at skabe faciliteter for undervisere og studerende ved ungdomsuddannelser, hvor den rivende teknologiske udvikling løbende kan inddrages i undervisningen. Desuden skal det øge muligheden for at undervise i og med de nyeste teknologiske redskaber og give den enkelte studerende/elev/lærling mulighed for naturligt at tilegne sig de digitale færdigheder, der i stigende grad er fundamentet for at fungere i samfunds- og erhvervslivet.
Danmarks Pædagogiske Universitet og Undervisningsministeriet vil følge projektet.

Billedtekst: Bioteknologi på A-niveau på gymnasierne vil øge appetitten på de videregående uddannelser inden for de naturvidenskabelige fag. Her er en elev fra 3X på Herning Gymnasium i gang med et kemiforsøg.

Se beskrivelsen af alle projekterne på Regionsrådets dagsorden.

Flere oplysninger:

  Bodil Primsø, kontorchef
Region Midtjylland, Regional Udvikling
Telefon: 8728 5076.
bodil.primsoe@ru.rm.dk   nn