01-04-2009

Brintteknologi

Regionsrådet for Region Midtjylland var tirsdag, den 31. marts 2009, vært for en åben høring om brintteknologi.

Målet var at belyse regionens erhvervsudviklingsmæssige muligheder inden for brintteknologi med henblik på, at fremtidens beslutninger kan ske på så oplyst et grundlag som muligt.
Temamødet gav en via oplæg fra forskellige eksperter en bred introduktion til anvendelse af brintteknologi (brint og brændselsceller) inden for energiområdet, både til energiforsyning og til transport.
Omkring 70 deltagere overværede høringen.

Se program for høring om brintteknologi

Se oplægsholdernes præsentationer:

 1. Vedvarende energi og brintteknologi i et forskningsmæssigt perspektiv
  Professor Ib Chorkendorff, DTU, leder af Dansk Grundforskningscenter for Individuel Nanopartikel Funktionalitet
 2. Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau
  Teknologichef Frank Elefsen, Teknologisk Institut, Energi og Klima,
   Medlem af Region Midtjyllands Råd for Energi- og Miljøteknologi
 3. Erhvervspotentialer inden for brintteknologi
  Direktør Aksel Mortensgaard, Dansk Industri, Partnerskabet – Brint og brændselsceller i Danmark
 4. Brintteknologi i et regionalt perspektiv
  Direktør Frans Bjørn-Thygesen, HIRC, Hydrogen Innovation and Research Center
 5. Rådet for Energi- og miljøteknologi - brintprojekter
  Dekan Erik Meineche Schmidt, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Formand for Region Midtjyllands Råd for Energi- og Miljøteknologi
 6. Brintteknologiens rolle i det fremtidige danske energisystem Udviklingsdirektør Charles Nielsen,
   DONG Energy, Forskning og Udvikling