For mennesker med en kronisk sygdom er hyppige indlæggelser på hospitalet ofte en del af livet. Men mange indlæggelser kan forebygges og antallet af dage på hospitalet kan blive færre. Hvordan - skal Region Midtjyllands kroniker-udvalg høre om torsdag på Center of Excellence i Silkeborg.For mennesker med en kronisk sygdom er hyppige indlæggelser på hospitalet ofte en del af livet. Men mange indlæggelser kan forebygges og antallet af dage på hospitalet kan blive færre. Hvordan - skal Region Midtjyllands kroniker-udvalg høre om torsdag på Center of Excellence i Silkeborg.


En mand med kronisk hjertesygdom får det pludselig dårligere. Han har fået så ondt i et af sine led, at han ikke kan holde ud at være hjemme og ringer til hospitalet, hvor han plejer at gå til kontrol.

Under normale omstændigheder ville han blive indlagt. Men nu har han ringet til Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg, så han får en tid med det samme i ambulatoriet, hvor hjertelægen kan se, at der også er brug for en anden specialist – en rheumatolog. På under en halv time er manden set af rheumatologen, der har ultralydsscannet hans led og behandlet det. Sandsynligvis er problemet med leddet en bivirkning af hjertemedicinen, så hjertelægen justerer medicinen og efter mindre end en time på hospitalet, kan patienten tage hjem igen.

Udredning samme dag
Forløbet viser, hvordan Center of Excellence i Silkeborg arbejder med at finde måder at forebygge indlæggelser på. Overordnet handler det om, at ambulante patienter skal have mulighed for at blive undersøgt lige så hurtigt, som hvis de havde været indlagt, fortæller overlæge på Center of Excellence, Ulrich Fredberg.

Endnu er metoden ikke standardbehandling, da centret med overlæge Ulrich Fredbergs ord, først er ved at indkøre procedurerne som fast rutine.

Politikerne i Region Midtjyllands kronikerudvalg blev torsdag præsenteret for arbejdet i Center of Excellence. Her hørte de om en telemedicinsk løsning: En patient-kuffert, som patienter med eksempelvis KOL kan få med hjem, og dermed få en langt kortere indlæggelse, end de ellers ville.

- Jeg ser meget frem til at høre om arbejdet i Center of Excellence. Ikke mindst patienter med kronisk sygdom, vil have glæde af at blive indlagt sjældnere og kortere, og det er vigtigt, at vi i Region Midtjylland finder måder til at forbedre behandling og livskvalitet for de mange mennesker, der må leve med en kronisk sygdom, siger formanden for kronikerudvalget, Aage Koch-Jensen (K).


Fakta og baggrund
Region Midtjyllands midlertidige udvalg er nedsat for perioden 1. januar – 31. december 2009. Udvalgets opgave er at sikre politisk fokus på indsatsen for at forbedre behandling og livskvalitet for mennesker med en kronisk sygdom.


Udvalgets medlemmer er:

 • Aage Koch-Jense (K), Bjerringbro
 • Tove Videbæk (K), Brande
 • Ernst Greve (S), Viborg
 • Conny Jensen (S), Herning
 • Laila Munk Sørensen (S), Roslev
 • Alice Espeholt (V), Grenaa
 • Britta Bang (V), Silkeborg


Baggrunden for den særlige indsats på kronikerområdet er alvorlig:

 • Anslået 1,5 mio. dansker lider af en eller flere kroniske sygdomme
 • Som det er i dag, er det ikke alle med en kronisk sygdom, som får den bedst mulige behandling


Forekomst af kronisk sygdom i Region Midtjylland:

 

Tryk på tabellen for at hente den i stor størrelse

Region Midtjylland har vedtaget en vision og strategi for en bedre indsats for borgere med kronisk sygdom. Her er der fremhævet seks indsatsområder, som der bør arbejdes med:

 • Egenomsorg / borgerens aktive indsats
 • Sundhedsvæsenets organisering
 • Den sundhedsfaglige indsats
 • Beslutningsstøtte
 • Kliniske informationssystemer
 • Samfundsindsatsen


Flere oplysninger