Regionshospitalet Horsens modtager tirsdag den 28. april en donation fra Lions Club, ved en reception på Ortopædkirurgisk Afdeling. Checken lyder på 50.000 kroner og skal bruges til 11 tv-fladskærme på stuerne til glæde for patienter.
Regionshospitalet Horsens modtager tirsdag den 28. april en donation fra Lions Club, ved en reception på Ortopædkirurgisk Afdeling. Checken lyder på 50.000 kroner og skal bruges til 11 tv-fladskærme på stuerne til glæde for patienter.


Lions Club har givet gaven ud fra et ønske om, at den skulle være patientrelateret og bruges til patientrelateret ting, der ikke ville kunne anskaffes for offentlige midler. Det ønske er opfyldt, da de offentlige budgetter ikke rækker til indkøb af fladskærme. Med de 11 nye skærme, får patienter på ortopædkirurgisk, kirurgisk og anæstesiologisk afdeling et underholdende element på stuen, hvor mange af forskellige årsager er bundet til sengen. Dagen kan derfor være lang og adspredelse med en film eller nyheder er kærkomment.

Donationen er med til at modernisere hospitalet
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder er et hospital i vækst. Der skal de kommende år ske en fordobling af de fysiske rammer, for at kunne rumme at hospitalet er udnævnt som Region Midtjyllands sydligste akut hospital og dermed vil få mange flere patienter.

Udover en udbygning med nye bygninger, er der også brug for en modernisering af de nuværende rammer. I denne renovering er der ikke afsat midler til eksempelvis tv, som er et godt tilbud til sengeliggende patienter, så vi er meget glad for at vi med gaven fra Lions Club nu kan øge servicen med tv-adgang for nogle af vores sengeliggende patienter, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.
Tidligere har hospitalet modtaget donationer fra organisationer og lokale virksomheder samt fonde. Seneste har en fond gjort det muligt at indkøbe tv på en af de medicinske afdelinger.

Receptionen
Receptionen foregår på Ortopædkirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens, tirsdag den 28. april klokken 15. Ved receptionen vil hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen takke for gaven og Præsident for Lions Club Horsens, Tage Andersen samt Niels-Ove Mølhave med flere kommer og overrækker gavechecken personligt. Derudover er alle de involverede afdelinger inviteret, og der vil være deltagelse af personale og patienter.

Lions club
Lions er et internationalt samarbejde, hvor lokale, selvstændige klubber spiller hovedrollerne - med international overbygning.
Her planlægges fælles opgaver, der omsætter millioner af kroner hvert år til programmer for børn, unge, syge og handicappede, ældre og mennesker i social nød.

Ideen er, at medlemmerne skal forene fritid, erfaring, viden og praktisk håndelag med det formål at fremskaffe økonomiske midler, som kan bruges til sociale og kulturelle formål. Lions beskæftiger sig ikke med politik og religion, og alt arbejdet bliver udført på frivillig basis.

Lions kom til Danmark i 1950. Danmark har i dag ca. 313 klubber med over 7.200 medlemmer.

Lions Club Horsens har i årenes løb doneret mange penge lokalt til forskellige initiativer af social karakter. Blandt andre til Pårørende til Narkomaner, Kirkens Korshærs Varmestue, Tamdrup Legestue, Odinsklubben, Promenadehuset og mange flere.


Mere information
Hospitalsdirektør, Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7927 4401
Afdelingssygeplejerske, ortopædkirurgisk sengeafsnit, Lone Hauritz, tlf. 7927 4555

Se også hospitalets hjemmeside: www.regionshospitalet-horsens.dk