Hurtig ballonbehandling er bedst, men ny forskning stiller spørgsmål ved 12-timers grænseHurtig ballonbehandling er bedst, men ny forskning stiller spørgsmål ved 12-timers grænse

Akut ballon-behandling nedsætter risikoen for at dø af blodprop i hjertet, men behandlingen tilbydes kun til blodprops-patienter, der ved indlæggelsen har haft symptomer i mindre end 12 timer. 10-40 % af patienter med blodprop i hjertet har imidlertid symptomvarighed på over 12 timer, når de indlægges.

Forskere ved Hjertemedicinsk Afdeling B på Århus Universitetshospital, Skejby, har undersøgt effekten af akut ballon-behandling for to grupper patienter med blodprop i hjertet og symptomer i henholdsvis 0-12 timer og 12-72 timer ved indlæggelsen. Alle patienter fik præcis den samme akutte ballon-behandling.
Patienter med kort symptomvarighed fik det bedste resultat med mindst skade på hjertet målt ved en såkaldt SPECT-scanning. Men overordnet fandt forskerne, at 12-timers-grænsen for at tilbyde akut ballon-behandling er tilfældigt fastsat og uden større klinisk relevans.

Blandt patienter med 12-72 timers symptomvarighed reddede den akutte ballon-behandling store områder i hjertet fra at blive til arvæv.

Selv patienter med blodpropper, der lukkede kranspulsåren fuldstændigt, havde gavn af ballonbehandling efter mere end 12 timers symptomer. Blandt disse patienter fik 41 % ved hjælp af akut ballon-behandling reddet mere end 50 % af risiko-området i hjertet fra at blive til arvæv trods symptomvarighed på 12-72 timer.

Undersøgelsen viser, at jo hurtigere akut ballon-behandling udføres, jo bedre resultat opnår patienten. Men den viser også, at selvom man har symptomvarighed over 12 timer, behøver det ikke at være for sent at opnå effekt af den akutte ballon-behandling.

Resultaterne, der netop er publiceret i European Heart Journal, indikerer, at 12-timers-grænsen for akut ballon-behandling bør revurderes, og flere patienter bør tilbydes akut ballon-behandling.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Busk M, Kaltoft A, Nielsen SS, Bøttcher M, Rehling M, Thuesen L, Bøtker HE, Lassen JF, Christiansen EH, Krusell LR, Andersen HR, Nielsen TT, Kristensen SD. Infarct size and myocardial salvage after primary angioplasty in patients presenting with symptoms for <12 h vs. 12-72 h. Eur Heart J. 2009 Apr 8.

Se også artiklen: Primary PCI Still Beneficial Later Than 12 Hours After STEMI ()


Yderligere information
Læge Martin Busk, helst tlf. 8610 3078 (aften) / tlf. 224 73 224 (dag)