Den nye friklinik skal korte ventetiden for patienter, der har brug for undersøgelse - og måske behandling - af skader på led i bl.a. hænder, knæ og fødderDen nye friklinik skal korte ventetiden for patienter, der har brug for undersøgelse - og måske behandling - af skader på led i bl.a. hænder, knæ og fødder.


1.maj 2009 tager Friklinik Ringkøbing mod de første patienter. I første omgang med et tilbud til patienter om en hurtigere undersøgelse og behandling af mindre skader på fingre, håndled og knæ m.v.

Ventetiden for mindre operative indgreb er i dag cirka ½ år i Region Midtjylland. Med friklinikken på Regionshospitalet i Ringkøbing har patienterne udsigt til at komme til undersøgelse inden for fire uger.

Friklinik Ringkøbing er en dagklinik og vil som udgangspunkt være bemandet med 1 speciallæge i ortopædi, 1-2 sygeplejersker samt 1 lægesekretær. Det betyder, at mindre operative indgreb - fx springfingre, håndledskirurgi og kikkertundersøgelser – kan klares på hopsitalet i Ringkøbing. Men friklinikken laver også forundersøgelser til hofte- og knæalloplastikker, som efterfølgende udføres på Regionshospitalet Holstebro.

Friklinikken modtager ikke akutte patienter og har ingen forskningseller undervisningsforpligtigelse. Friklinik Ringkøbing er organisatorisk en del af Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.
Der foregår en løbende evaluering af Friklinik Ringkøbing med fokus på: Patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed og økonomi/aktivitet.

Baggrund
I budgetforliget for 2009 ønskede Regionsrådet at udbrede erfaringerne fra Friklinikken i Brædstrup til øvrige dagkirurgiske enheder i Region Midtjylland, herunder på Regionshospitalet Ringkøbing. Der blev afsat 1,5 mio. kr. til Friklinik Ringkøbing, og det forventes at kunne generere ca.: 45 forundersøgelsesdage (1125 forundersøgelser) og 25 operationsdage (250 operationer) i 2009.

Vision
Udvikler friklinikken sig gunstigt - i forhold til økonomi/aktivitet, patienttilfredshed og medarbejdertilfredshed - er det hensigten, at Hospitalsenheden Vest vil fortsætte med Friklinik Ringkøbing - herunder videreudvikle konceptet, hvis der politisk er ønske om det.

Det er visionen, at der ikke kun skal være ortopædkirurgisk aktivitet i Friklinikken. Andre specialer med væsentlige ventelister kan med fordel integrere deres aktivitet i Friklinikken.

På den personalemæssige side er det visionen, at der på sigt skal ansættes 1-2 sygeplejersker og 1-2 lægesekretærer, som udelukkende er ansat i Friklinikken. Om der bliver tale om heltids eller halvtidsstillinger afhænger af aktiviteten.

Flere oplysninger
  • Per Østergaard Jensen, cheflæge, Hospitalsenheden Vest, tlf. 9927 2710
  • Marianne Breddam, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, tlf. 4054 9131
  • Bente Bøgild, afdelingssygeplejerske, Friklinik Ringkøbing, tlf. 9675 4031