HK og Skejby vil have problemet med uskrevne journalnotater løst
Parterne er enige om at se fremad

Århus Universitetshospital, Skejby, har problemer med, at en del af lægernes journalnotater ligger og venter på at blive skrevet af lægesekretærerne. Det har i den seneste tid ført til faglige møder og indlæg i pressen.

På den baggrund har repræsentanter fra HK Kommunal Østjylland, og fra hospitalsledelsen på Århus Universitetshospital, Skejby, 2. april 2009 haft et konstruktivt møde, hvor parterne er blevet enige om følgende fælles udtalelse:

Hospitalsledelsen anerkender fuldt ud den faglige kompetence, som lægesekretærerne besidder, samt deres medvirken til løsning af hospitalets daglige udfordringer.

Hospitalsledelsen har fremlagt tal for uddannelsesaktivitet på lægesekretær-området, og HK anerkender, at Skejby har gjort meget for at uddanne nye lægesekretærer.

Både HK og hospitalsledelsen er enige om, at der ikke må være uskrevne notater i et omfang, som kan udgøre en risiko for patientsikkerheden eller give anledning til forringelse af sekretærernes arbejdsmiljø.

HK anerkender, at hospitalets ledelse skal reagere på de udfordringer, som problemerne med de uskrevne journaler kalder på.
Parterne er ligeledes enige om, at afdelingsledelserne i de enkelte afdelinger i dialog med de ledende lægesekretærer skal finde en lokal løsning, som her og nu får løst problemerne med uskrevne notater.

Der vil samtidig blive taget initiativ til en fælles indsats om en mere langsigtet løsning på problemerne. Parterne er enige om, at det fremadrettede fokus er løsning og analyse af de problemer, som bl.a. har ført til den overenskomstridige arbejdsnedlæggelse blandt lægesekretærerne.

Parterne er samtidig enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt at man fører dialogen med hinanden gennem medierne.


Flere oplysninger
Hans-Henrik Hansen
Formand
HK Kommunal Østjylland
Tlf. 3364 3212

 

Per Askholm Madsen
Hospitalsdirektør
Århus Universitetshospital, Skejby
Tlf. 8949 5000