Ny undersøgelse afkræfter mistanke om, at kvinder med blodprop eller blødning i hjernen får dårligere behandling end mænd.Ny undersøgelse afkræfter mistanke om, at kvinder med blodprop eller blødning i hjernen får dårligere behandling end mænd.

Flere tidligere internationale studier har indikeret, at der er forskelle i kvaliteten af den behandling og pleje, som ydes til henholdsvis kvindelige og mandlige patienter med blodprop eller blødning i hjernen (slagtilfælde). Således har man indtil for nylig haft mistanke om, at kvinder i flere vestlige lande, herunder Danmark, modtager en dårligere behandling og pleje end mænd, når de indlægges med slagtilfælde.

En ny landsdækkende undersøgelse baseret på ca. 30.000 patienter med slagtilfælde afkræfter dog denne mistanke om forskelsbehandling blandt patienter i Danmark. Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen markante forskelle i kvaliteten af behandling og pleje af kvinder og mænd med slagtilfælde, når man tager højde for, at kvinder med slagtilfælde gennemsnitligt er ældre end mænd, der rammes af slagtilfælde. De kønsforskelle, der er observeret i tidligere studier, kan således i virkeligheden tilskrives en tendens til, at ældre patienter generelt får en mindre intensiv behandling og pleje end yngre patienter.

I spidsen for undersøgelsen står læge Kaare Dyre Palnum fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Undersøgelsen er baseret på data indhentet fra det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og omfatter patienter med slagtilfælde indlagt på danske sygehuse i perioden 2003-2005. NIP indsamler bl.a. oplysninger om, hvorvidt patienter, som indlægges på danske sygehuse, modtager den anbefalede behandling og pleje rettidigt Undersøgelsen er for nylig offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Stroke.

Yderligere information
Læge Kaare Dyre Palnum, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, kdp@dce.au.dk / tlf. 8942 3364

Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, spj@dce.au.dk / tlf. 8942 4803 / www.kea.au.dk