Patienter der kæmper med svære livsstilsrelaterede problemer som fx overvægt, diabetes og lungesygdomme kan få hjælp til selv at mestre at leve et sundere liv ved et ophold på Livsstilscentret i Brædstrup. Det konkluderer en helt ny evalueringsrapport som den århusianske konsulentvirksomhed Lege Artis Consult har udarbejdet om effekten af Livsstilscentret, der er en del af Regionshospitalet Horsens. 


Evalueringen bygger på data fra patienter, der har fået hjælp til at opnå og fastholde en sundere livsstil på Livsstilscentret i perioden fra 2003 til 2008. I alt 870 patienter har deltaget i undersøgelsen, som har fulgt patienterne før, under og efter deres ophold på Livsstilscentret. Undersøgelsen fokuserer på patienternes udvikling inden for fx vægt, blodtryk og blodsukker, men også udviklingen i at mestre deres situation, deres selvvurderede helbred og motivation for at spise sundere og motionere mere.

- Vi har her på Regionshospitalet Horsens fået lavet evalueringen, fordi det er afgørende, at vi får dokumenteret effekten af det arbejde, vi gør på Livsstilscentret, og det får vi her, udtaler chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath.

Markante forbedringer

Undersøgelsen påviser nemlig, at patienterne på Livsstilscentret forbedrer deres egen situation og evne til at mestre livsstilssygdommen på en lang række områder. Opholdet på livsstilscentret førte hos langt størstedelen af patienterne til vægttab. Gennemsnitligt tabte patienterne 5,3 kg under deres forløb. Heraf havde de mest overvægtige det største vægttab.

En anden væsentlig forbedring kunne fastslås hos gruppen af diabetikere, der ud over et gennemsnitligt vægttab på 3.1 kg, også opnåede et fald i deres langtidsblodsukker.

-Hos diabetikerne er langtidsblodsukkeret faldet og det må betegnes som en væsentlig forbedring, fordi et lavere langtidsblodsukker er afgørende for at undgå komplikationer senere hen. Kombineret med patienternes vægttab og deres sundere livsstil, vil det føre til en mærkbar bedring af diabetespatienterne, forklarer læge og ph.d. Morten Bondo Christensen, der har udarbejdet rapporten.

Patienter med hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk oplevede ligeledes forbedringer i form af lavere blodtryk.

Selvvurderet helbred bedre

Fælles for patienterne på Livsstilscentret er, at de inden opholdet vurderede deres eget helbred som væsentligt dårlige end gennemsnittets. Under og efter opholdet forbedredes det selvvurderede helbred markant, og det er bestemt ikke uvæsentligt understreger Morten Bondo Christensen:

- Det er veldokumenteret, at niveauet for selvvurderet helbred kan bruges til at sige noget om forekomsten af fremtidig sygdom og død, og derfor er det meget positivt, at patienterne vurderer deres fysiske og psykiske helbred som væsentligt bedre efter deres forløb på livsstilscentret, forklarer han.

Motivation ændrer livsstil og vaner

For patienter på livsstilscentret er det derfor afgørende for deres fremtidige sundhed, at livsstilen bliver ændret til det bedre. Derfor har evalueringen haft fokus på udviklingen i patienternes livsstil under og efter opholdet på livsstilscentret.

85,8 % af patienterne giver 6 måneder efter forløbet udtryk for, at opholdet på Livsstilscentret har øget deres motivation for at ændre vaner. Motivationen kan aflæses direkte i ændringer i patienternes kost og motionsvaner, der ifølge Morten Bondo er blevet sundere.

- Efter opholdet på Livsstilscentret ser vi et klart skifte mod en sundere kostsammensætning hos patienterne, samtidigt med, at vi kan se, at over halvdelen af patienterne 6 måneder efter forløbet er mere fysiske aktive end før deres ophold, forklarer han.

Alt i alt betyder det, ifølge Morten Bondo, på, at der er væsentlige positive effekter at hente ved et forløb på Livsstilscentret.

Tilfredshed over hele linjen

De positive tal går igen hos patienterne, der er overvejende tilfredse med den hjælp de får på centret. 94% af patienterne var 6 måneder efter opholdet meget tilfredse med opholdet.

Chefsygeplejerske på Regionshospitalet Horsens Anna Birte Sparvath er ligeledes begejstret for de gode resultater på Livsstilscentret:

-Vi er meget glade for de gode resultater, som er opnået i Brædstrup, for vi ved at det er utroligt svært at ændre sin livsstil. Samtidigt er vi også glade for at få dokumenteret at vores unikke livsstilskoncept til udvalgte patienter gør en forskel, - netop den forskel som betyder en markant ændring af patientens egen evne til at mestre livsstilssygdommen: Den væsentligste forudsætning for vedvarende forbedringer! Vi er dog opmærksomme på hele tiden at udvikle tilbuddet så patienterne får mest muligt ud af opholdet. Derfor kigger vi i øjeblikket nærmere på de mange gode og konstruktive forslag, som rapporten også indeholder, uddyber Anna Birte Sparvath.

Et af tiltagene der i øjeblikket overvejes er en ekstra opfølgning på patienterne, så tilbagefald til de dårlige vaner kan forebygges.


Fakta om Livsstilscentret

 • På Livsstilscentret hjælpes patienter gennem undervisning og praktisk træning i fx madlavning og motion.
 • Et forløb på Livsstilscentret strækker sig over et halvt år, hvor patienterne indlægges på Livsstilscentret i 3 gange af 4 dage varighed.
 • På Livsstilscentret behandles patienter med en bred vifte af livsstilsrelaterede problemer og lidelser, fx overvægt, diabetes, hjertekarsygdomme og lungesygdomme, osteoporose. Desuden tilbydes hold for forældre/børn med overvægt.
 • Livsstilscentrets kapacitet er netop fordoblet så der fra næste år kan modtages 400 patienter.
 • Patienter kan henvises til Livsstilscentret fra deres praktiserende læge eller hospitaler.


Fakta om evalueringsrapporten

 • Evalueringen er opbygget som en follow-up undersøgelse uden kontrolgruppe. I undersøgelsen indgår tre forskellige spørgeskemaer: oplysningsskema (før opholdet), Måle-veje-skemaer (under de 3 ophold) og evalueringsskemaer (efter opholdet)
 • Patienter måles på: Højde, vægt, BMI, taljemål, hoftemål, talje-hofte ratio, blodtryk, puls, faste-blodsukker, blodsukker, kolesterol, HDL, LDL, triglycerid, tobak og alkohol.
 • Evalueringsskemaet vurderer patienternes: Selvvurderede helbred, motivation, kost, motion og fysisk aktivitet, tobak og alkoholforbrug, medicinforbrug, samt tilfredshed med opholdene på Livsstilscentret herunder helbred og livskvalitet og undervisningen/behandlingen

Yderligere information

 • Anna Birte Sparvath, Chefsygeplejerske, Regionshospitalet Horsens, tlf. 7927 4403
 • Grethe Simonsen, Leder af Livsstilscentret i Brædstrup, tlf. 7959 1328
 • Morten Bondo Christensen, Praktiserende læge, Seniorforsker, Ph.D., mbc@alm.au.dk
 • Peter Vedsted, Forskningsoverlæge, Ass. Forskningsleder, Ph.D., p.vedsted@alm.au.dk
 • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7927 4401
 • Cheflæge Steen Friberg Nielsen, tlf. 7927 4402
 • Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 7927 4403