Ny undersøgelse viser, at vedvarende fokus på håndhygiejne siden 2004 har givet resultaterNy undersøgelse viser, at vedvarende fokus på håndhygiejne siden 2004 har givet resultater


Et nyt studie på Århus Universitethospital, Skejby, har undersøgt, om de ansatte udfører korrekt hånddesinfektion i de rigtige situationer - dvs. før og efter kontakt med patienter eller patientomgivelser. Korrekt håndhygiejne er at fordele to pumpeslag håndsprit overalt på hænderne, og derefter gnide hænderne mod hinanden til de er tørre.

Studiet viser, at de ansatte udfører hånddesinfektion korrekt før patientkontakt i 62 % af tilfældene og i 69 % af tilfældene efter patientkontakt, samt at standarden for hånddesinfektion steg markant fra 2006 til 2007.

Undersøgelsen viser også, at hospitalsansatte markant oftere udfører hånddesinfektion efter kontakt med patienter end før kontakt. Endvidere, at kvindelige hospitalsansatte har en højere standard for hånddesinfektion end mandlige hospitalsansatte, mens der ingen markant forskel var mellem faggrupperne. Resultaterne er vanskelige at sammenligne med tidligere studier, idet dette studie er det første der også vurerer kvaliteten af den udførte hånddesinfektion i kliniske situationer.

Studiet bygger på 22.906 observationer af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, portører, fysioterapeuter og bioanalytikere. På ti sengeafdelinger blev hånddesinfektion observeret i én uge i 2006 og 2007. Alle ansatte på arbejde blev observeret i mindst otte situationer, hvor der i følge retningslinierne skal udføres hånddesinfektion.

Alle nyansatte på Skejby bliver introduceret til håndhygiejne, og hvert år skal alle medarbejdere gennemgå et e-lærings-kursus i håndhygiejne. Der er sat håndsprit op på hele hospitalet og på samtlige sengestuer.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Møller JK. Cohort study of adherence to correct hand antisepsis before and after performance of clinical procedures. Infection Control and Hospital Epidemiology 2009;30:172-178.

Kontakt
Sussie Laustsen per e-mail: sussie.laustsen@ki.au.dk eller suslaust@rm.dk

Tlf. indtil 1.maj 2009: 89495654 på Klinisk mikrobiologisk afdeling, derefter 89495511 på Klinisk institut Århus Universitetshospital, Skejby. Hverdage mellem 8 - 16.