Diskussionen om fremtidens lægepraksis er i fuld gang, og på fredag den 1. maj vil den blive bredt ud over en hel dag, når regionen og de praktiserende læger i fællesskab arrangerer Store Praksisdag i Herning Kongrescenter. 

I Region Midtjylland forestiller regionsrådsformand Bent Hansen (S) sig eksempelvis, at patienten i 2020 går ind til sygeplejersken eller farmaceuten, når hun skal til lægen. For patienten vil lægge mere vægt på fagligheden, end hvem hun møder i konsultationen, mener regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Vi forudser en noget anden lægerolle i fremtiden, hvor lægen koncentrerer sig om det rent lægefaglige, og at lægen så har ansat mere praksispersonale, der kan tage sig af de øvrige opgaver, siger Bent Hansen.

Han ser det også som en konsekvens af, at der bliver færre læger og flere kroniske patienter og dermed behov for en udvikling, hvor opgaverne kan klares i almen praksis tæt på borgerne.

Bent Hansen kan også forestille sig, at der vil ske en specialisering af de praktiserende læger, så ikke alle er lige gode til alting.

Fælles proces

For praktiserende læge i Odder, Bruno Melgaard Jensen, der er formand for praksisudvalget i regionen, har fremtidsvisionen en anden form. 

- For os er løsningen ikke et enten eller: Store eller små praksis – specialisering eller tværfaglighed. Hvis den enkelte lægepraksis bliver for stor, er jeg bekymret for, at det vil gå ud over det nære læge-patientforhold. Vi ser i stedet en udvikling ud fra de gode værdier, der allerede findes i praksis. Den praktiserende læges kernefunktion er og skal fortsat være mødet og kommunikationen med patienten, og dette bygger på kontinuitet og kendskabet til patienten og familien, siger han. 

Når læger og region mødes på fredag, vil de forskellige bud på dilemmaerne for fremtidens lægepraksis blive uddybet. En debat både Bruno Melgaard Jensen og Bent Hansen ser frem til. 

- Det er utrolig dejligt, at vi er fælles om at ville denne proces, der også handler om udvikling og uddannelse af almen praksis. Også selvom vi ikke altid har samme syn på, hvad der er de bedste løsninger, siger formand for Region Midtjylland, Bent Hansen (S). 

Fakta og baggrund

  • Store Praksisdag finder sted 1. maj kl. 9 – 19 i Herning Kongrescenter

  • Store Praksisdag er arrangeret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og regionens praksisudvalg. Praksisudvalget er den regionale afdeling af Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

  • Formiddagens program er en fælles diskussion af fremtidens praktiserende læger, med indlæg fra blandt andet regionsrådsformand Bent Hansen (S) og formand for Praktiserende Lægers Organisation, Michael Dupont, Birkerød

  • Eftermiddagen består af en række workshops, der dels beskæftiger sig med lægepolitiske emner, dels har et højt fagligt indhold

  • Det er første gang Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen arrangerer Store Praksisdag

  • Læs program for Store Praksisdag
  • Læs mere på praksis.dk

Flere oplysninger
Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S) 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 

Formand for Praksisudvalget for Region Midtjylland Bruno Melgaard Jensen 4045 8355 / bmj@dadlnet.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer