I fremtiden skal patienterne tjekke ind hos vagtlægen med deres sygesikringsbevis. Det sker i en såkaldt info-stander. Den ny teknik vil give bedre overblik for både patienter, læger og planlæggere.


I fremtiden skal patienterne tjekke ind hos vagtlægen med deres sygesikringsbevis. Det sker i en såkaldt info-stander. Den ny teknik vil give bedre overblik for både patienter, læger og planlæggere.

Når sygesikringsbeviset er kørt gennem infostanderen i vagtlægekonsultationens venteværelse, kan patienten bedre end nu holde øje med, hvor mange der er foran i køen. Samtidig kan lægen inde i konsultationen lettere se, hvor mange patienter, der venter i venteværelset.

Infostanderen betyder, at det bliver lettere at holde øje med, hvordan udviklingen går i ventetiden. Det kan eksempelvis give et praj om, hvorvidt det rette antal læger er på vagt, og om det kunne være en god idé at ændre på fordelingen af patienterne i de forskellige konsultationer eller på fordelingen af lægernes arbejde. For eksempel mellem de, der kører på besøg og de, der sidder i konsultationen.

Netop ventetider er baggrunden for, at den første infostander bliver sat op i Herning.

Her viste en tilfredshedsundersøgelse blandt patienterne sidste år, at patienterne oplevede, at ventetiden er for lang. Regionens servicemål er, at 90 procent af patienterne højst må vente en time i konsultationen. Men i Herning havde kun halvdelen af patienterne denne opfattelse.

- Infostanderen alene vil ikke kunne forbedre ventetiden. Men det vil kunne give os bedre indsigt i, hvor og hvornår vi skal gribe ind for at forbedre servicen overfor patienterne, siger regionsrådsmedlem og formand for samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Aage Koch Jensen (K).

Han fortæller, at Regionsrådet for Region Midtjylland og de praktiserende læger samtidig arbejder med forskellige andre modeller for at forbedre servicen i forhold til patienterne. Det sker blandt andet i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

Infostanderen i Herning forventes at blive sat op i løbet af efteråret. I 2010 bliver infostanderen udbredt til de øvrige lægevagtskonsultationer.

Fakta og baggrund

  • En tilfredshedsundersøgelse fra sidste år viste, at lægevagtskonsultationerne generelt lever op til Region Midtjyllands hensigtserklæring om servicemål. Men samtidig viste undersøgelsen, at der er store udsving afhængig af tidspunkt på dagen, ugedagen og geografien.
  • Ifølge Region Midtjyllands hensigtserklæring for servicemål for lægevagten skal:
    • 90 pct. af de telefoniske henvendelser besvares inden for 5 minutter
    • 90 pct. af de patienter, der behandles af lægen på et konsultationssted, komme ind til lægen inden for en time efter ankomsten til konsultationsstedet
    • 90 pct. af de patienter, der modtager et hjemmebesøg, have besøg af lægen inden for 3 timer

Flere oplysninger
Regionsrådsmedlem og formand for samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Aage Koch-Jensen 8668 3838 / 2945 2441 / akj@rr.rm.dk

Formand for Vagtudvalget i Region Midtjylland, Karsten Svendsen 2049 3912 / rejkjaer@dadlnet.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.