08-05-2009

Gå til stort billede fra Skjern Å

Nationalparkerne i Region Midtjylland bliver med støtte fra EU på godt 9 mio. kr. en ressource for holdbar økonomisk udvikling.

Nationalparkerne Mols Bjerge og Skjern Å byder på enestående natur, og nu bliver der endnu bedre muligheder for spændende oplevelser og aktiviteter i områderne. Det kan fx være nye former for aktiv turisme eller formidling ved hjælp af ny teknologi, hvor ”guiden” altid er tilgængelig.
Udvikling af nye aktiviteter og oplevelsesprodukter er sammen med udvikling af lokale fødevarer nogle af elementerne i et nyt projekt ”VER-DI Vern og verdiskaping”, som netop er blevet godkendt af EUs Interreg IVA program for grænseoverskridende samarbejde omkring Kattegat-Skagerrak.

Nyt partnerskab

Region Midtjylland er såkaldt lead partner for projektet og er ansvarlig for projektledelsen af det 3-årige projekt, som starter i august. I Danmark er der etableret et partnerskab med kommuner og turistdestinationer, som har deltaget i arbejdet med at udvikle projektet. Det drejer sig om Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner og Destination Ringkøbing Fjord.

De nordiske partnere

I Norge dækker projektet Hardangervidda Nasjonalpark og Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. De norske partnere er Buskerud Fylkeskommune, kommunerne Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal samt Universitetet for miljø- og biovitenskab.
I Sverige dækker projektet Fegenområdet som ligger sydøst for Gøteborg – her er partnerne i projektet kommunerne Svenljunga, Gislaved og Falkenberg.

Aktiviteter

Projektets overordnede mål et at skabe øget udvikling i nationalparkerne i de 3 lande blandt andet gennem følgende aktiviteter:

  • Rådgivning og komptenceudvikling målrettet områdernes virksomheder 
  • Udvikling og branding af fødevarer og andre nationalparkprodukter 
  • Udvikling og afsætning af eksisterende og nye turistaktiviteter 
  • Udvikling og afprøvning af nye måder for formidling af oplevelser i nationalparkerne 
  • Forbedring og udvikling af naturformidling 

Lokal inddragelse

I processen der er gået forud for udnævnelsen til nationalparker har den lokale opbakning været afgørende. Det vil den også være for at dette projekt kan blive en succes og derfor vil projektet i høj grad inddrage såvel lokalbefolkning som virksomheder og aktører i områderne.
Med et tæt privat-offentligt samarbejde vil der ved projektets afslutning være skabt en række konkrete resultater, som er med til at skabe udvikling i de pågældende områder.
Der er tale om et udviklingsprojekt til en samlet sum på 18,5 mio. kr. hvor EU finansierer halvdelen, mens den anden halvdel finansieres af kommunerne, turistdestinationerne og regionerne. Region Midtjylland har tidligere efter indstilling fra Vækstforum bevilget 1 mio. kr. til den regionale medfinansiering af udviklingsprojektet.

Billedtekst:Med støtte fra EU skal der nu tilføres nyt liv i og omkring de to nationalparker i Region Midtjylland. Fotoet er fra Nationalparkdag Skjern Å 2008, hvor man kunne få en tur i kano.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med omtale af denne pressemeddelelse. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Karsten Bækgaard, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2961 7769

 

Karin Nygaard Kristensen, udviklingskonsulent,
Regional udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 5124 6752


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer