Med stærkere akutmodtagelser fordelt på færre hospitaler er der behov for at kunne få flere biler med specialister, så skadestuen kan rykke ud til patienten.

Kl. 00.00, når søndag bliver til mandag sætter anæstesioverlæge Bjarne Larsen sig ind i akutbilen for også at køre om natten. Det markerer, at akutbilen i Silkeborg er blevet døgndækkende.

Dagen efter, tirsdag den 2. juni kl. 8.00 får Viborg sine første læger på hjul. Hidtil har Viborg ikke haft en akutbil, men nu er den klar.

Begge dele sker som en konsekvens af Region Midtjyllands akutplan.

Da politikerne i det midtjyske regionsråd i oktober 2007 besluttede sig for at ændre antallet af akutmodtagelser, besluttede de sig efterfølgende for, at der er brug for flere lokalt placerede akutbiler. Bilerne er bemandet forskelligt og arbejder på forskellige tider af ugen og døgnet. Faggrupperne, der arbejder med de mest alvorligt syge patienter på vej til nærmeste akutmodtagelse, tæller læger, anæstesisygeplejersker og ambulancereddere.

Akutbilerne giver os mere tryghed

- Jeg kommer selv fra Djursland, og der er erfaringen, at akutbilerne virker efter hensigten; de skaber rent faktisk tryghed for alle os, som ikke lige bor på hospitalernes dørtrin, siger formand for det præhospitale udvalg, Gert Schou (S).

Han understreger, at akutbilerne er et supplement til ambulancerne. Det er ambulancerne, der udgør basisberedskabet ved akut sygdom og ulykker.

- Alt andet lige kan akutbilerne reducere afstanden til behandlingen fordi ambulance og akutbil også kan mødes på halvvejen i en såkaldt rendez-vous-kørsel, siger Gert Schou.

For alle akutbilerne gælder, at de dækker for hinanden, og kan sendes derhen, hvor vagtcentralen vurderer, der er behov.

Arbejdet med at planlægge det præhospitale beredskab, som akutbilerne hører under, er dog endnu ikke slut. Flere biler og udvidelse af eksisterende ordninger er på vej.

Den endelige beslutning om, hvornår de resterende ordninger træder i kraft, bliver truffet af regionsrådet til efteråret.

Fakta

Silkeborg

Kl. 00.00 mellem søndag og mandag morgen den 1. juni har udvidelsen af akutbilen i Silkeborg premiere. Dermed bliver lægebilen udvidet fra at køre i dagtimerne til at være døgndækkende.

Kontakt: Anæstesi-overlæge Bjarne Larsen, Regionshospitalet Silkeborg  2121 8993 / bjarlars@rm.dk

Viborg

Fra kl. 8.00 tirsdag den 2. juni har lægebilen i Viborg premiere. Dermed får Viborg-området også en akutbil. Lægebilen i Viborg bliver døgndækkende.

Kontakt: Anæstesi-overlæge Poul Lenler, Regionshospitalet Viborg 89272727 kode: 2711 / poul.lenler@viborg.rm.dk

 • Bilerne i Silkeborg og Viborg vil både være bemandet med en læge og en ambulancebehandler

Ordninger på vej

 • En udvidelse af akutbilen i Holstebro vil indebære en døgndækkende lægebil. Udvidelsen skulle være trådt i kraft den 1. juni. Men forskellige forhandlinger og planlægning er endnu ikke helt på plads. Efter alt at dømme sker udvidelsen i løbet af juni måned.

  Kontaktperson anæstesioverlæge Lars Blom 2621 7454 / heclab@ringamt.dk

 

 • Det præhospitale udvalg har forslag om følgende udvidelser undervejs i det politiske system:
  • Bemanding af akutbilen i Lemvig: I øjeblikket er bilen bemandet med en anæstesisygeplejerske og en ambulanceredder. Men politikerne skal tage stilling til et forslag om, at akutbilen bemandes med en anæstesilæge i stedet.
  • Tidspunkt for udvidelse af lægebilen i Herning til at blive døgndækkende (Forventet primo 2010)
  • Tidspunkt for udvidelse af den lægebemandede akutbil i Randers til en døgndækkende ordning (Forventet medio 2010)
  • Tidspunkt for etablering af døgndækkende akutbil med læge og ambulancebehandler i Horsens (Forventet medio 2010)

Oversigtskort 

Flere oplysninger

Gert Schou (S), formand for det midlertidige udvalg vedrørende implementering af sundhedsberedskabs- og præhospitalplan  2011 2923 / gertschou@rr.rm.dk

Vicedirektør i Region Midtjylland, Kjeld Martinussen 8728 4400 / 2222 8931 / kjeld.martinussen@stab.rm.dk

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer