Forekomsten af medfødte misdannelser i drenges kønsorganer er mere end fordoblet de seneste 29 år, viser en stor undersøgelse fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital.Forekomsten af medfødte misdannelser i drenges kønsorganer er mere end fordoblet de seneste 29 år, viser en stor undersøgelse fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital
.

I Danmark fødes et stigende antal drenge med hypospadi, som er en misdannelse af penis, hvor urinrøret munder ud længere nede end på spidsen. Det viser en undersøgelse af hospitalsindlæggelser af 900.000 danske drenge født mellem 1977 og 2005. Næsten 3.500 drenge fik stillet diagnosen hypospadi. I perioden steg den årlige forekomst af hypospadi fra 0,24% i 1977 til 0,52% af de nyfødte drenge i 2005. Den gennemsnitlige årlige stigning i forekomst af misdannelsen var 2,4%.

Hypospadi er relativt udbredt og findes hos fire til otte ud af 1,000 drenge. Misdannelsen behandles med en operation, og alt efter misdannelsens sværhedsgrad kan det være nødvendigt med flere operationer. Det er ikke afklaret, hvad der forårsager hypospadi. En teori går på, at hypospadi opstår, hvis barnet under graviditeten udsættes for massive mængder kvindelige kønshormoner eller kunstige hormonlignende stoffer i miljøet. Ifølge den danske undersøgelse er der dog ingen sammenhæng mellem forekomsten af hypospadi og moderens alder, hvorved aldersbetingede forandringer i kvindens kønshormoner kan udelukkes som årsag til stigningen.

I undersøgelsen bemærkede forskerne imidlertid en sammenhæng mellem den årlige forekomst af hypospadi og det årlige antal børn født efter kunstig befrugtning. Denne observation underbygger antagelsen om, at hormoner eller hormonlignende stoffer er skyld i lidelsen. Denne sammenhæng bør dog undersøges yderligere. Eftersom stigningen i hypospadi er sket over en relativ kort periode, er det usandsynligt, at de bagvedliggende årsager er rent genetiske ændringer.

Bag undersøgelsen står forskere fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, som har samarbejdet med kolleger fra Regionshospitalet Viborg. Undersøgelsens resultater er offentliggjort i tidsskriftet European Urology.

Yderligere information
Henrik Toft Sørensen, professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, tlf. 8942 4800 /  hts@dce.au.dk
Lars Lund, overlæge, dr.med., Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, tlf. 8927 2345 / 2072 0266 / lars.lund@viborg.rm.dk