Arbejdet med at sikre jobs til udenlandske lægers ægtefæller får et ekstra nøk i Vest: På mandag underskriver Hospitalsenheden Vest en samarbejdsaftale med Jobcenter Herning.
Arbejdet med at sikre jobs til udenlandske lægers ægtefæller får et ekstra nøk i Vest: På mandag underskriver Hospitalsenheden Vest en samarbejdsaftale med Jobcenter Herning.


En samarbejdsaftale med Jobcenter Holstebro om jobs til udenlandske lægers ægtefæller kom på plads i april. Nu er turen kommet til Herning:

- Vi har allerede et godt samarbejde med jobcenteret i Holstebro, så det er naturligt, at vi også gør en indsats sammen med Jobcenter Herning. Der er en stor gevinst at hente via de professionelle jobtilbud - både for de udenlandske læger, deres familier og arbejdspladsen. Vi får nogle glade medarbejdere, som har lyst til at blive boende i lokalområdet, og vi har brug for den specialiserede arbejdskraft, siger chefsygeplejerske Ida Gøtke.

25. maj underskriver Jobcenter Herning og Hospitalsenheden Vest aftalen kl. 13.00 – 13.30 i Udvalgsværelse 1, Regionshospitalet Herning. Pressen er velkommen.

Fakta
Inden for de sidste 2 år er godt 15 medarbejdere fra Indien, Polen, Tyskland og det øvrige Europa - fortrinsvist speciallæger - blevet ansat ved et hospital i Hospitalsenheden Vest. Erfaringerne herfra viser, at det er af helt afgørende betydning, at ægtefællen også kommer i job, hvis man ønsker at fastholde den specialiserede arbejdskraft.

Flere oplysninger
Chefsygeplejerske, Hospitalsenheden Vest, Ida Götke, tlf. 9927 2730

Foto

Foto: Andreas Duedahl, Foto Kommunikation i Hospitalsenheden Vest