De 26 indiske læger, som blev inviteret til Region Midtjylland, har nu snart været her i 2 år. Seks af dem arbejder på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder og de er glade for at være her, ligesom kolleger og patienter kun har positivt at sige om dem.De 26 indiske læger, som blev inviteret til Region Midtjylland, har snart været her i to år. Seks af dem arbejder på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder og de er glade for at være her, ligesom kolleger og patienter kun har positivt at sige om dem.

De indiske medarbejdere er blevet integreret i imponerende fart og har snart bestået de fagprøver og prøveansættelser, som giver ret til varig autorisation som læger og mulighed for at søge permanent opholdstilladelse.

Fire eksaminer i henholdsvis Medicinsk fagprøve, Socialmedicin, Medicinsk lovgivning og Receptskrivning er nu lagt bag hovedparten af de indiske læger i Horsens. Det samme er to gange tre måneders prøveansættelse, som har fundet sted på to forskellige hospitaler. Fagprøverne er prøver, som læger fra ikke-EU lande skal bestå for at kunne få varig autorisation som læge i Danmark, og for at kunne påbegynde videreuddannelser som speciallæger. Med en varig autorisation er vejen også banet for at kunne søge om fast arbejde og med tiden permanent opholdstilladelse. Lægerne har en tidsubegrænset ansættelse og foreløbigt en tidsbegrænset opholdstilladelse på to år. Regionshospitalet Horsens ser frem til, at de indiske læger kan blive godkendt som speciallæger, da de er velkvalificerede og uddannede speciallæger fra hjemlandet.

Fagligt højt niveau
Overlæge Jens Kristian Iversen, som har været tilknyttet én af de indiske læger fortæller, at lægerne absolut fungerer på fagligt niveau med danske læger. ”Det er mit klare indtryk, at inderne selv, samt afdelingerne har været meget positive og mange patienter har været meget glade for deres venlige og imødekommende væsen. Jeg synes totalt set, bottom line, det har været en succes,” understreger han.

Lotte Skovborg, fra firmaet Inside Denmark, som har været tilknyttet lægerne med råd og vejledning er enig. ”Man kan godt sige, at der er tale om god integration. Flere af dem har selv taget initiativer for at blive integrerede, og de er generelt meget ressourcestærke. Vi hjælper dem med at skyde nogle genveje, til at komme hurtigt videre med integrationen, men det er dem selv, der har gjort integrationen vellykket.” Inside Denmark har blandt andet afholdt kulturkurser om arbejdskultur, skattesystem, boligforhold og andre praktiske forhold.

Sproglige udfordringer
Sudeepa Vatwani, radiolog på Billeddiagnostisk afdeling, tager én dag af gangen, men glæder sig til at få varig autorisation. Hun er faldet godt til på hospitalet og Billeddiagnostisk afdeling, hvor arbejdet med fx ultralyd er spændende. ”Vi er blevet taget rigtigt godt imod – det sværeste har været sproget. Fx drillede et talegenkendelseprogram i starten, så jeg fik hjælp af en sekretær, men nu går det fint.

Sproglærer Stinne Wessberg, som hver uge er kommet til hospitalet fra Sprogcenter Midt for at undervise de seks læger, siger: ”Jeg er meget imponeret over, hvad de har opnået på de sidste to år. De har skullet få arbejdsliv og familieliv til at fungere i nogle helt nye og uvante rammer, men det er gået supergodt. Man kan kalde det integration i fast forward.”
Én af lægerne, Varun Deo Misra, afdelingslæge på Anæstesiologisk afdeling har allerede bestået Prøve i Dansk 3 fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som normalt først tages efter tre års ophold i Danmark. På fint dansk fortæller han, at det sværeste for ham har været at tage et dansk kørekort.

Glad for det danske sundhedssystem
Varun Deo Misra, som tidligere har arbejdet i både Indien og Oman er meget glad for det danske sundhedssystem, hvor der bliver taget hånd om alle patienter. Ligeledes er han glad for arbejdet på hospitalet i Horsens, hvor han har mulighed for at arbejde meget bredt inden for anæstesi. For ham, var det vigtigt at bestå de fire fagprøver godt. To af prøverne er mundtlige – to skriftlige og ifølge Varun Deo Misra giver de blandt andet god indsigt i det danske sundhedsfaglige juridiske system. Sudeepa Vatwani supplerer: ”Jeg synes, at jeg er blevet godt rustet til jobbet og til at bo i Danmark.”

Mere information
  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7927 4401
  • Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 7927 4403
  • HR-konsulent Annette Auken, tlf. 7927 3980
Se også hospitalets hjemmeside: www.regionshospitalet-horsens.dk