Dansk Cardiologisk Selskab uddelte i år ikke mindre end to priser til læger ved Regionshospitalet.

 

Dansk Cardiologisk Selskab har i år valgt at give selskabets fornemste pris, "Dansk Cardiologisk Selskabs Hæderspris" til overlæge Dorthe Dalsgaard fra Hjerteafdelingen på Regionshospitalet Herning.


Hædersprisen, som er på kr. 30.000,00 uddeles én gang årligt til en hjertelæge, som har ydet en særligt fremtrædende indsats for organisatorisk og fagpolitisk arbejde for selskabet og for det hjertemedicinske fagområde i Danmark.

Desuden vandt læge Bo Løfgren, Århus Universitetshospital Skejby, ved årsmødet 1. præmie for bedste videnskabelige indlæg ved selskabets foredragskonkurrence, mens 2. pladsen gik til læge Allan Iversen, Gentofte Hospital, og læge Morten Lock Hansen, Gentofte Hospital, vandt 3. pladsen.