En ny hjemmeside vil ha' fat i mænd, der overvejer at tage deres eget liv.


Den nye hjemmeside, www.forebygselvmord.dk, vil have mænd til at søge hjælp i tide – før selvmordet.
- Det er højaktuelt at få mænd til at forstå, at der er hjælp at hente, for finanskrisen og stigende arbejdsløshed er med til at flere mænd kommer ud, hvor det er svært at bunde, siger psykolog Bente Hjorth Madsen og journalist Inger Anneberg, der står bag hjemmesidenI disse dage går hjemmesiden i luften med ét klart formål:
At få mænd, som tænker på selvmord til at søge hjælp i tide.
For de KAN hjælpes - det viser 12 beretninger på hjemmesiden. Alle med mænd, der har været i alvorlig krise, men som har fundet vej ud af krisen.
 
Det er psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse i Århus, Bente Hjorth Madsen, der har taget initiativet sammen med journalist Inger Anneberg. Siden hedder www.forebygselvmord.dk og er mest rettet til mænd, men kvinder må også gerne læse med.

Centret, der ligger ved og er en del af Århus Universitetshospital Risskov, har fået satspuljemidler til initiativet fra Indenrigs- og socialministeriet, og nogle af disse midler er brugt til at få etableret hjemmesiden.

- I Danmark bliver langt de fleste selvmord begået af voksne mænd – og det synes vi der er alt for lidt fokus på. Der tales for lidt om voksne mænds kriser og problemer, og der gøres for lidt for at komme dem i møde, det har vi ønsket at råde bod på, forklarer Bente Hjorth Madsen og Inger Anneberg.

Mænd som rollemodeller
Center for Selvmordsforebyggelse i Århus har henvendt sig til en gruppe mænd, der alle tidligere har været i behandling. De blev spurgt, om de ville fortælle, hvordan de oplevede at få hjælp og hvordan de er kommet videre. Det er disse fortællinger, der blandt andet ligger på hjemmesiden som en slags rollemodel-historier, der skal få flere mænd til at indse, at der faktisk er veje ud både af kriser, depression og selvmordstanker.
 
Hvad psykologen spotter
Ud over de konkrete beretninger af de 12 mænd i alderen 17-71 år, rummer hjemmesiden også en række bud fra psykologen Bente Hjorth Madsen på, hvad det er for situationer, som nogle mænd bliver ramt af og hvordan man(d) kan komme videre.

- Vi har forsøgt at ramme et dagligdags og lige ud af landevejen sprog, som vi håber mændene vil læse. Også selv om de måske ikke læser helt så mange af den slags selvhjælpsbøger, som en del kvinder søger støtte i, siger Inger Anneberg.
 
Fra arbejdet i Center for Selvmordsforebyggelse har Bente Hjorth Madsen erfaret, at mænd foretrækker konkrete værktøjer og mindre snak – og at mange stadig opfatter det som skamfuldt at søge hjælp for noget psykisk:
- De benytter sig langt sjældnere af gruppeterapi og selvhjælpsgrupper end kvinder, men mener, at de selv må redde sig ud af problemerne, fortæller Bente Hjorth Madsen.

Se www.forebygselvmord.dk og dets mande-fortælling.

Øvrige informationer kan fås ved henvendelse til:
Psykolog Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse, 77 89 38 30, 21 93 57 10, benmadse@rm.dk
Journalist Inger Anneberg, 86 54 04 61, 21 74 57 08 , anneberg@a4media.dk