Forskellige former for legionærsyge gør diagnostik af sygdommen vanskelig. Men nu viser det sig, at en kombination af flere tests kan afgøre mistanken hurtigt og sikkert.
Forskellige former for legionærsyge gør diagnostik af sygdommen vanskelig. Men nu viser det sig, at en kombination af flere tests kan afgøre mistanken hurtigt og sikkert.

Legionellabakterier lever i ferskvand og er årsag til legionærsyge, der ofte viser sig som en svær lungebetændelse. Der findes flere forskellige legionellaarter. Smitte sker hyppigst ved indånding af små vandpartikler for eksempel i forbindelse med aircondition. En del tilfælde erhverves under udlandsrejser, og dødeligheden er høj.

Det er derfor vigtigt, at diagnosen stilles hurtigst muligt, så den rette behandling med antibiotika kan iværksættes.

Diagnosen kan stilles ved dyrkning af bakterien fra sekret fra lungerne, men bakterien gror dog dårligt og langsomt. Fra samme sekret kan ved PCR-undersøgelse påvises DNA fra bakterierne. En tidlig diagnose kan stilles ved påvisning af bakterie-antigen i en urinprøve fra patienten. Derudover kan der påvises antistoffer mod legionella i en blodprøve.

I en ny undersøgelse blev 332 danske tilfælde af legionærsyge gennemgået.

Undersøgelsens resultater viste, at legionella pneumophila serogruppe 1 var den hyppigste form for legionella erhvervet under udlandsrejser. Urin-antigen testen var særlig brugbar til diagnostik af disse rejse-erhvervede tilfælde, da testen er bedst til at påvise serogruppe 1. PCR var særlig brugbar til diagnostik af ikke-rejse-erhvervede tilfælde samt hospitalserhvervede tilfælde. Der gik ofte meget lang tid, fra patienterne blev indlagt, til diagnosen legionærsyge blev stillet.

Undersøgelsen viser, at en kombination af flere forskellige diagnostiske tests (urin-antigen test, PCR og dyrkning) er vigtig for at sikre en hurtig og sikker diagnose.
Det vil forhåbentlig føre til en lavere dødelighed af den frygtede legionærsyge.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Jespersen S, Søgaard OS, Fine MJ, Ostergaard L. The relationship between diagnostic tests and case characteristics in Legionnaires' disease. Scand J Infect Dis. 2009 May

Yderligere information
Læge Sanne Jespersen, sannejespersen@hotmail.com / tlf. 2445 1981 - som regel bedst efter kl. 15