Århus Universitetshospital, Skejby, markerer i år WHO's håndhygiejnedag 5. maj under slo-ganet: Rene hænder - ren omsorg.
Århus Universitetshospital, Skejby, markerer i år WHO's håndhygiejnedag 5. maj under sloganet: Rene hænder - ren omsorg.


God håndhygiejne er vigtig! Rene hænder medvirker til at forebygge infektioner og til at sikre en god hygiejne. Det er vigtigt - både på hospitalet, i børnehaven, på plejehjemmet og der-hjemme. Derfor er rene hænder lig med ren omsorg.

Hvert år bliver hver 10. patient ramt af en infektion under indlæggelsen på et hospital. God håndhygiejne kan være med til at forebygge at det sker. Rene hænder er derfor et fælles ansvar for patienter, pårørende og personale.

Skejby har i år valgt at støtte WHO's håndhygiejnedag 5. maj for at sætte fokus på håndhygiejnen på hospitalet. Både patienter, pårørende og personale vil blive inddraget i dagen. Vi ønsker samtidigt at være med at sprede budskabet om, at rene hænder er vigtige, så det kommer langt videre ud end til hospitalet. Vi håber, at patienter og pårørende tager budskabet til sig og med sig hjem.

Patienter og pårørende vil på håndhygiejnedagen få udleveret små flasker med håndsprit, og blive mødt af opslag og foldere, der viser principperne for den gode håndhygiejne.

Personalet vil få smykkeposer, der kan udleveres til de kollegaer, der skulle have glemt at tage smykkerne af. Personalet får også klistermærker til uniformen med sloganet: Rene hænder - ren omsorg.

Målet er at skabe et miljø, hvor man let og legitimt kan tale med hinanden om den gode håndhygiejne, samt at skabe fokus blandt patienter og pårørende på håndhygiejnen, både på hospitalet og i hverdagen.

Sprit for rene hænder
Håndsprit er mere effektiv end håndvask til at dræbe bakterier. Derfor bruger vi sprit til at sikre rene hænder på Skejby.
Det er vigtigt at både patienter, pårørende og personale husker at spritte deres hænder. Kun sammen kan vi sikre den gode håndhygiejne.

Mere information
  • Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, tlf. 8949 5001
  • Hygiejnesygeplejerske Elisabeth Lund, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 8949 5642
  • Overlæge Brian Kristensen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, tlf. 8949 5607