1. september bliver Dorthe Crüger ny cheflæge for Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder.  Hun er blevet valgt ud af et stærkt ansøgerfelt på 12.

Dorthe Crüger erstatter Steen Friberg, der 1. maj 2009 forlod stillingen som cheflæge for at arbejde med at udvikle nye initiativer til gavn for patienter, ansatte og erhvervsliv.

- Jeg er sikker på, at Dorthe Crüger vil være den helt rigtige til at styrke og videreføre Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odders profil som et innovativt hospital med fokus på patienternes og de ansattes trivsel, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Han peger på, at Dorthe Crüger har en stærk forskningsmæssig profil, samtidig med at hun har en solid lederuddannelse og erfaring med ledelse.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har i øjeblikket fuld fart på udviklingen til et stort akuthospital, der skal dække hele den syd-østlige del af regionen. Samtidig er der vigtige udviklingsopgaver som eksempelvis iHospitalet, hvor nogle af de nyeste landvindinger inden for it-teknologien bliver taget i brug.

Dorthe Crüger er 44 år og uddannet som læge. I 1998 blev hun ph.d og i 2001 speciallæge i klinisk genetik. Desuden har hun en masteruddannelse i sundhedsledelse.

Dorthe Crüger er i dag ansat som specialechef og ledende overlæge på Klinisk Genetisk afdeling på Vejle Sygehus. Samtidig arbejder hun som forskningslektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

I en periode har Dorthe Crüger været specialeansvarlig overlæge ved Clinical Genetics Unit, Birmingham Womens Hospital.

Den nye cheflæge vil sammen med chefsygeplejerske Anna Birthe Sparvath og hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen udgøre hospitalsledelsen for Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder.

 

Download foto af Dorthe Crüger i høj opløsning

 

Flere oplysninger

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard-Pedersen,  8728 5040 / 21 24 23 16 / leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk

 

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, 7927 4401 / 2120 4844/ lisbeth.holsteen.jessen@horsens.rm.dk

 

Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, 7927 4403 / 2094 3817/ annabirte.sparvath@horsens.rm.dk

 

Dorthe Crüger kontakt 2445 3764 / dorthe.cruger@slb.regionsyddanmark.dk
 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.