Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er blevet enige om placeringen af Psykiatriens Hus. Forudsat endelig godkendelse i Silkeborg Kommunes Byråd og Region Midtjyllands Regionsråd placeres Psykiatriens Hus på Regionshospitalet Silkeborgs grund på Falkevej. Psykiatriens Hus forventes opført og indflytningsklart primo 2012.
Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er blevet enige om placeringen af Psykiatriens Hus. Forudsat endelig godkendelse i Silkeborg Kommunes Byråd og Region Midtjyllands Regionsråd placeres Psykiatriens Hus på Regionshospitalet Silkeborgs grund på Falkevej. Psykiatriens Hus forventes opført og indflytningsklart primo 2012.


Der er første gang i Danmark, at der etableres et så omfattende samarbejde mellem en region og kommune om den fælles indsats for borgere med sindslidelser.

- Vores vision for det tætte samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er at udvikle og løfte kvaliteten i tilbuddene til de psykisk syge, så vi blandt andet kan reducere behovet for traditionel indlæggelse på en psykiatrisk sengeafdeling. Vi vil søge nye veje for udvikling af tilbud for de borgere, der ikke umiddelbart tilgodeses med de traditionelle indsatsformer, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S), Region Midtjylland.

- Med det øgede kendskab og samarbejde udvikles og udvides fordelene ved fællesskabet blandt andet i form af konkrete samarbejder om den enkelte sindslidende, større faglige miljøer, øget kendskab af forståelse for, hvordan og under hvilke præmisser psykiatrien og socialpsykiatrien arbejder og samarbejder, siger Silkeborgs borgmester Jens Erik Jørgensen (K).

Bedre indsats for psykisk syge
I et nybyggeri på 3570 m² kommer Psykiatriens Hus til at indeholde dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og alle Region Midtjyllands behandlingstilbud i Silkeborg samt det fælles kommunale og regionale tilbud om midlertidigt ophold til tryghed og stabilisering.

- Psykiatriens Hus skal sikre borgerne en helhed og kvalitet i behandlingen. Det sker blandt andet ved, at man i Psykiatriens Hus har et tæt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien om den samme gruppe borgere, og derved kan give dem en sammenhæng i behandlingen. Det sikrer en bedre indsats for de psykiske syge, siger Bent Hansen.

- I det fælles tilbud om midlertidigt ophold sikrer vi i tæt samarbejde med Region Midtjylland et fleksibelt døgndækkende tilbud i Silkeborg til borgere med en psykisk lidelse siger Jens Erik Jørgensen.

Flere parkeringspladser
Regionshospitalet i Silkeborg har gennem processen løbende været inddraget med henblik på at sikre en løsning, der både bidrager til en hensigtsmæssig placering for Psykiatriens Hus og dets brugere og samtidig sikrer mulighed for hospitalets fremtidige udvikling.

Placeringen giver desuden driftsfordele omkring bl.a. servicefunktioner og en nærhed mellem somatikken og psykiatrien til gavn for såvel patienterne som personalet. Placeringen af Psykiatriens Hus på Falkevej sikrer ligeledes en nem tilgængelighed for patienterne, idet Psykiatriens Hus vil have en central placering i Silkeborg.

Der vil i tilknytning til Psykiatriens Hus blive etableret cirka 134 parkeringspladser, delvist i parkeringskælder og på terræn. Parkeringspladserne skal samtidig bidrage til at afhjælpe det generelle parkeringsproblem for Regionshospitalet Silkeborg. Projektet er udarbejdet, så det kan indeholdes i lokalplanen for området.

Indtil Psykiatriens Hus er opført, vil samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland begynde pr. 1. juli 2009 i midlertidige rammer på 1. sal i bygning 15 på Regionshospitalet Silkeborg. Løsningen i overgangsperioden blev behandlet og vedtaget på Silkeborg Kommunes Socialudvalg den 3. marts og i Regionsrådet den 18. marts 2009.

En indstilling til den fremtidige placering og omkostninger i forbindelse med etablering af Psykiatriens Hus på Falkevej forventes behandlet i Silkeborg Kommunes Byråd den 25. maj og Region Midtjyllands Regionsråd den 17. juni 2009.

Flere oplysninger