Et enigt regionsråd har netop vedtaget regionens sundhedsplan. Dermed er der sat punktum for en knap halvandet år lang proces med inddragelse af borgere, kommuner og andre væsentlige samarbejdsparter.
Et enigt regionsråd har netop vedtaget regionens sundhedsplan. Dermed er der sat punktum for en knap halvandet år lang proces med inddragelse af borgere, kommuner og andre væsentlige samarbejdsparter.


 
- På den måde kendetegner sundhedsplanen meget godt regionens arbejde på sundhedsområdet. Det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden er i dialog med vores omgivelser, siger formand for sundhedsplanudvalget Johannes Flensted-Jensen (S).

Fra den 19. marts til 16. april i år var planen i høring, hvor der kom 62 høringssvar. Inden da var planen diskuteret på et borgertopmøde, på en konference for kommuner, fagfolk, borgere og patienter og på adskillige møder med andre relevante samarbejdsparter.

En vigtig del af planen er valget af seks pejlemærker, som politikerne mener fremover bør have særlig opmærksomhed.

- Med planens pejlemærker foreslår vi, at det kommende regionsråd prioriterer arbejdet med lighed i sundhed og grænsebrydninger i sundhedsvæsenet. Det arbejde handler bl.a. om at se de store muligheder, der ligger i at behandle folk i deres eget hjem frem for på et hospital, siger Sundhedsplanudvalgets formand, Johannes Flensted-Jensen (S).

Begge emner kræver en aktiv indsats og afspejler nogle af de ændringer, der sker i sundhedsvæsenet i disse år, siger Flensted- Jensen, der fremhæver, at arbejdet med Sundhedsplanen har været en spændende og meget positiv proces, hvor alle involverede har engageret sig i arbejdet.


Fakta
• Det er lovbestemt, at regionen i hver valgperiode skal udarbejde en sundhedsplan, der giver en samlet beskrivelse af regionernes sundhedsvæsen, og de planer der er på området

• De seks pejlemærker i Region Midtjyllands sundhedsplan ligger ud over lovkravene. Pejlemærkerne er:
o Patientforløb – den enkeltes møde med sundhedsvæsenet
o Grænsebrydning i sundhedsvæsenet
o Sundhedsfremme og forebyggelse
o Lighed i sundhed
o Medarbejderne – den vigtigste ressource
o Sammenhæng mellem psykiatri og somatik


Flere oplysninger
Formand for sundhedsplanudvalget, Johannes Flensted-Jensen (S) 8728 5000 / 2084 0352 / jfj@rr.rm.dk 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer