Nu skal nordmænd, svenskere og tyskere gøres opmærksom på Vestdanmark som feriested. Vækstforum for Region Midtjylland har netop indstillet sammen med de to andre jyske regioner at sætte ind over for det faldende antal udenlandske turister.Nu skal nordmænd, svenskere og tyskere gøres opmærksom på Vestdanmark som feriested. Vækstforum for Region Midtjylland har netop indstillet sammen med de to andre jyske regioner at sætte ind over for det faldende antal udenlandske turister.


Det er først og fremmest de svenske, norske og tyske familier, der er mål for et nyt initiativ, som Vækstforum for Region Midtjylland i går valgte at støtte.
På sit møde nikkede Vækstforum ja til en bevilling på 2 mio. kr. til Midtjysk Turisme – til initiativet ”Fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper”.
Midlerne skal anvendes til en koordineret vestdansk marketingindsats i samarbejde med Region Nordjylland og Syddanmark. En samlet indsat på godt 9 mio. kroner, hvori indgår privat finansiering.

Sammenhæng
Indsatsen skal sikre større gennemslagskraft på det internationale marked og dermed imødegå de seneste års fald i antallet af udenlandske turister.
Med indsatsen vil regionerne sikre større sammenhæng og profilering af de fælles turismemæssige styrkepositioner: Det drejer sig eksempelvis om at profilere hele regionens muligheder for kystferie samlet eller tilsvarende mulighederne for byferie, eller ferier med natur- eller kulturoplevelser som omdrejningspunkt.

Nye dialogformer
Indsatsen tager udgangspunkt i de vigende nærmarkeder i Skandinavien og Nordtyskland. Og har fokus på brugen af online medier rettet mod værdiskabende målgrupper - primært børnefamilier og par uden børn. De nye marketingmetoder gør det muligt at differentiere kommunikationen, og øge interaktionen med eksisterende og potentielle turister. Der skabes således nye dialogformer, der kan bidrage til udvikling af de vestdanske turistprodukter.
”Fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper” skal understøtte kompetenceudvikling af turisterhvervet mod mere tidssvarende marketingindsatser. Fokus er således på marketing via online medier.
Indsatsen behandles i Regionsrådet den 17. juni 2009 – og bevilges under forudsætning af, at der tilvejebringes en tilsvarende finansiering fra Region Nordjylland og Syddanmark.

Billedtekst: Indsatsen for at bringe de udenlandske turister til Vestdanmark koncentrerer sig især om børnefamilier og par uden børn. Fotoet er til fri brug i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for
Vækstforum Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 20
erik.sejersen@ru.rm.dk
  Jens Hausted, direktør
Midtjysk Turisme
Telefon: 89 21 22 81
jha@midtjyskturisme.com


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne