Skanderborg Sundhedscenter

Mandag mødtes Borgmester i Skanderborg Kommune, Jens Grønlund (V) og regionsrådsformand Bent Hansen (S) til en snak om fremtiden for Skanderborg Sundhedscenter.

Og enigheden var ikke til at tage fejl af: Skanderborg Sundhedscenter fungerer rigtig godt. Både for patienterne i nærområdet og for samarbejdet mellem region og kommune. Så der er helt klart et godt fundament at bygge videre på, mener begge parter.

- Vi skal sikre og udvikle det potentiale, der allerede er i huset, så sundhedscentret også på sigt vil være et godt tilbud til borgerne, siger Borgmester Jens Grønlund (V).

Han fortæller, at repræsentanter for Skanderborg Kommune og Region Midtjylland i løbet af 2010 skal undersøge inden for hvilke områder centret kan udvikle sig.

- Vi forestiller os at udvikle sundhedscentret i samarbejde med Skanderborg Kommune. Vi skal blandt andet finde ud af, hvordan sundhedscentret kan være med til at løfte indsatsen for mennesker med en kronisk sygdom, siger regionsrådsformand, Bent Hansen (S).

Det kan eksempelvis være med flere tilbud om patientuddannelse og opfølgende undersøgelser. Opgaver, som er beskrevet i regionens kronikerprogrammer, og som både region og kommune skal løfte.

På mødet diskuterede borgmesteren og regionsrådsformanden også de fremtidige ejerforhold for Skanderborg Sundhedscenter, og de besluttede at undersøge mulighederne for at inddrage flere bygninger.

Fakta

Hospitalsenheden Silkeborg overtog driften af Skanderborg Sundhedscenter i 2007, mens Kommunen og andre brugere lejer sig ind.

Der er følgende tilbud til borgerne:

 

Region Midtjylland:

 • Gynækologisk ambulatorium           
 • Obstetrisk/Jordmoder 
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium      
 • Medicinsk ambulatorium               
 • Radiologisk ambulatorium              
 • Laboratorium/blodprøver
 • Praksisdiætistordningen              
 • Bloddonorer
 • Tale- og Høreinstituttet
 • Lokalpsykiatrien, Skanderborg/Odder

 

Skanderborg Kommune bl.a.:

 • Forældrecafé
 • Sundhedsplejen holder gruppemøder med unge mødre
 • Jobcentret afholder "Rask i job"
 • Rygestopkurser
 • Patientuddannelse - "Lær at leve med kronisk sygdom"
 • Selvhjælpsgrupper - sorggrupper for børn
 • Hjerteforeningen rådgiver om hjertesygdomme m.v.
 • Kræftens Bekæmpelse rådgiver kræftramte borgere
 • Åben rådgivning fra diverse patientforeninger
 • SIND´s Pårørenderådgivning tilbyder familiesamtaler
 • Socialpsykiatrien - herunder SkanVær – værested for sindslidende i Skanderborg Kommune
 • Kernehuset/Bellis – værested for efterlønnere og pensionister.
 • HUSK –Handicappede Under Skanderborg Kommune.
 • Sundhedscafeen

 

Øvrige brugere

 • Almen praktiserende læger – fire praksis
 • Diætist
 • Klinik for fysioterapi
 • Kiropraktor
 • Psykologer – to psykologpraksis
 • Neurolog
 • Tandlægeklinik
 • Øre-, næse-, halslæge
 • SAHVA-bandagisterne


Læs mere på hjemmesiden for Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter

og Skanderborg Kommunale Sundhedscenter

Flere oplysninger

Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707/ bent.hansen@rr.rm.dk

 

Borgmester i Skanderborg Kommune Jens Grønlund (V)  8792 7001 /

2125 5501 / jens.groenlund@skanderborg.dk