Mandag 15. juni var Hospitalsenheden Vest klar til de første akutte patienter på det nye Hjertemedicinske afsnit i Herning.Mandag 15. juni var Hospitalsenheden Vest klar til de første akutte patienter på det nye Hjertemedicinske afsnit i Herning.

Det betyder, at alle hjertepatienter i optageområdet omkring Hospitalsenheden Vest kan forvente ensartede behandlingstilbud af høj kvalitet. 
- Vi sikrer bl.a. en ensartet, høj kvalitet i behandlingen af hjertepatienterne gennem tilstrækkelig ekspertbemanding døgnet rundt, alle årets dage, siger cheflæge Per Østergaard Jensen.

Tre store vagtrum har fået nyt elektronisk udstyr, som overvåger patienternes hjerterytme døgnet rundt. Sker der noget, kan personalet derfor hurtigt rykke ud til patienten.

Ligesom med andre akutte patienter bliver hjertepatienterne også visiterede via et telefonnummer i Hospitalsenheden Vest, når enten læge eller vagtlæge ringer ind. Når Hospitalsvisitationen modtager et opkald om en hjertepatient, bliver opkaldet stillet videre til Hjertemedicinsk afsnit.

Fakta
Samlingen af den akutte kardiologi er et led i centraliseringen af akutfunktionerne i Hospitalsenheden Vest.

Hjertemedicinsk afsnit har: 

  • Otte akutte modtagerstuer 
  • Plads til 36 hjertepatienter 
  • Opdateret og moderne udstyr
Afsnit M1 i Holstebro har plads til otte kardiologiske patienter. M1 modtager akutte patienter, som i forvejen er indlagt på Regionshospitalet Holstebro.

Desuden er der lokale behandlingstilbud i form af ambulante funktioner og rehabilitering i Holstebro, Ringkøbing og Herning.

Yderligere oplysninger
Cheflæge Per Østergaard Jensen, tlf. 9927 2710
Afdelingssygeplejerske Hanne Berg Fog, tlf. 9927 2015
Specialeansvarlig overlæge Troels Niemann, tlf. 9927 60