En patient på Skejby har udviklet NSF efter MR-skanning med MR-kontraststoffet GadovistEn patient på Århus Universitetshospital, Skejby har udviklet NSF efter MR-skanning med MR-kontraststoffet Gadovist

Århus Universitetshospital har stillet diagnosen nefrogen systemisk fibrose (NSF) hos en patient, der er blevet MR-skannet med kontraststoffet Gadovist, som ellers har været anset for at være et MR-kontraststof med lav risiko for at give NSF.

Der er tale om en patient, som sidste sommer blev MR-skannet på grund af svære kar-forandringer i benene, og som havde moderat nedsat nyrefunktion. Patienten fik i forbindelse med MR-skanningen det gadolinium-holdige kontraststof Gadovist efter forskrifterne.

I dagene efter MR-skanningen udviklede patienten et hududslet, som siden viste sig at være et symptom på NSF.

Bivirkningen er anmeldt til Lægemiddelstyrelsen, og patienten har fået vejledning i at søge erstatning gennem Patientforsikringen. I alt har 15 patienter på Skejby nu fået diagnosen NSF efter MR-skanning med et gadolinium-holdigt MR-kontraststof.

Det seneste tilfælde bestyrker mistanken om, at også den gruppe af gadolinium-holdige MR-kontraststoffer, som har været anset for at være de mest sikre, kan forårsage NSF.


Evt. yderligere oplysninger
Læge Tina Rask Elmholdt, tlf. 89 49 55 11
Cheflæge Kristjar Skajaa, tlf. 89 49 50 02

Fakta
 • I august 2006 advarer Herlev Hospital og Lægemiddelstyrelsen om, at kontraststoffet Omniscan er under mistanke for at kunne give alvorlige bivirkninger hos nyrepatienter. 
 • MR-Centret på Skejby stopper straks med at bruge Omniscan til nyrepatienter. 
 • Der afholdes et fællesmøde mellem de danske eksperter på området 24. oktober 2006 på Skejby. 
 • En gennemgang af 125 journaler på nyrepatienter fra Skejby afslører ingen oplagte tilfælde nefrogen systemisk fibrose (NSF). 
 • I maj 2007 stopper MR-Centret med at bruge Magnevist til nyrepatienter efter rapporter om NSF-tilfælde ved MR-skanning med dette kontraststof. 
 • I foråret 2008 stilles diagnosen NSF for første gang på en nyrepatient fra Skejby efter udelukkelse af en lang række andre sygdomme og analyser på et laboratorium i Schweiz. 
 • Der nedsættes en forskergruppe, der skal gennemgå journaler på alle MR-skannede nyrepatienter i Skejby og tilbyde grundige undersøgelser af patienter, der har symptomer som kan stamme fra NSF. 
 • Forskerne beskriver projektet. Der bliver søgt penge, og Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité søges om tilladelse til at gå i gang. 
 • I august 2008 starter projektet, der kommer til at omfatte 438 nyrepatienter. 
 • 13. januar offentliggør Skejby, at foreløbig har 10 nyrepatienter på Skejby fået diagnosen NSF efter MR-skanning med gadolinium-holdigt kontraststof. 
 • 20. januar rapporterer Skejby til Lægemiddelstyrelsen, at én af patienterne med NSF kan have fået sygdommen efter at være MR-skannet med kontraststoffet Dotarem. 
 • 23. januar omlægger Skejby undersøgelser i forbindelse med transplantationsudredning af patienter med svær nyresvigt fra MR-skanning med kontraststof til CT-skannninger. 
 • 3. juni 2009 indberetter Skejby til Lægemiddelstyrelsen, at en kar-patient med moderat nedsat nyrefunktion har udviklet NSF efter MR-skanning med kontraststoffet Gadovist. I alt har 15 patienter nu fået diagnosen NSF på Skejby.