Apopleksisamarbejdet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus modtager torsdag sundhedsvæsenets initiativpris, Den Gyldne Skalpel 2009.
Apopleksisamarbejdet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus modtager torsdag sundhedsvæsenets initiativpris, Den Gyldne Skalpel 2009.

Bag prisen står nyhedsavisen Dagens Medicin, og prisen overrækkes torsdag morgen af sundhedsminister Jacob Axel Nielsen ved en ceremoni på sygehuset.

I spidsen for apopleksisamarbejdet – behandling af patienter med blodprop eller blødning i hjernen - står overlæge Grethe Andersen, professor Leif Østergaard afdelingssygeplejerske Hanne Søndergaard og overlæge Edith Nielsen. De belønnes for deres stædige kamp for at indføre og udbrede trombolysebehandling af patienter med blodprop i hjernen – d.v.s. behandle patienterne med blodpropfortyndende medicin.

For få år siden var andelen af patienter, der kunne trombolyseres kun 5 procent. I 2009 er andelen i Århus Universitetshospitals eget optageområde 23 procent for patienter under 80 år, hvilket er enestående i europæisk sammenhæng og sætter en standard for hvor langt Danmark kan nå.

I samspil med Sundhedsstyrelsen har gruppen indført telemedicinsk trombolyse (2007) til patienter i den vestlige del af Region Midtjylland. Modellen indføres nu i andre dele af landet.

Overlæge Grethe Andersen og afdelingssygeplejerske Hanne Søndergaard har indført kliniske retningslinier for alle dele af den akutte apopleksi behandling. Apopleksiafsnittet prioriterer kvalitetskontrol og har den signifikant højeste målopfyldelse i det danske indikatorprojekt (NIP) med en opfyldelse af alle delmål på 65 procent. Overlæge Grethe Andersen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet nationalt udbredte instrukser og retningslinier for apopleksibehandlingen i Danmark

Apopleksiafsnittet samarbejder tæt med neuroradiologer, som er placeret på samme etage, hvor trombolyse og trombektomi foregår. Neurokirurgerne på etagen ovenover yder kirurgisk indsats ved særligt komplicerede typer af apopleksi. Apopleksiafsnittet har samarbejdsaftaler med kardiologer, interne medicinere, karkirurger og geriatere, hvilket har reduceret liggetiden til tre dage. Internt på afdelingen er der et integreret samarbejde med terapeuter, plejepersonale, neurologer og rehabiliteringslæger ved daglige temakonferencer. Modellen efterlignes andre steder i landet.

Professor Leif Østergaard har udviklet en væsentlig del af de multimodale MR-billedteknikker, der i dag gør det muligt i løbet af få minutter at få oplysninger om vævsdød og truede hjerneområder, hvilket gør det muligt at udpege de rigtige patienter til trombolyse. Disse teknikker anvendes nu overalt i verden. Den neurologiske og neuroradiologiske forskning arbejder endvidere med neuroprotektion, udvidelse af behandlingsvinduet og udvikling af trombektomi. I sygeplejeforskningen er der fokus på de psykiske følger og på træthed efter apopleksi.

Apopleksiafsnittet og Neuroradiologisk Afdelings personale er involveret i patientforeningsarbejde og har fokus på at skabe opmærksomhed om apopleksipatienterne i offentligheden.