Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har udviklet et nyt instrument, der gør operationer for hoftedysplasi nemmere, hurtigere og mere præcise.

Gennem et ph.d.-projekt har Århus Sygehus for nylig afprøvet et helt nyt instrument, som er konstrueret af professor, ortopædkirurg Kjeld Søballe, og derfor har fået navnet Søballes Instrument. Bag ph.d.-projektet står en anden ortopædkirurg fra Århus Sygehus, reservelæge Anders Troelsen.
- Projektet har vist, at det nye instrument kan gøre hoftedysplasi-operationer meget hurtigere og mere præcise, fortæller Anders Troelsen.

Vinkelmåler til hoften
Hoftedysplasi er en medfødt sygdom, som medfører store gener i form af smerter, problemer med at gå og slidgigt. Det er muligt at operere for at afhjælpe disse symptomer, og det er denne operation, kaldet Ganz osteotomi, der nu er blevet endnu mere simpel for både læge og patient.

Inden operationen måles en vinkel i bækkenet for at diagnosticere dysplasien. Vinklen måles ved hjælp af et røntgenbillede. Er vinklen mindre end 25 grader, er der tale om dysplasi.


Det er den samme vinkel, der nu kan måles under selve operationen. Tidligere var man også nødt til at benytte røntgenbilleder under operationen, for at se, om vinklen var blevet over 25 grader. Men nu kan man i stedet bruge Søballes Instrument til at måle, præcist hvordan resultatet kommer til at være efter operationen.

- Det betyder, at man ikke behøver at bøvle med røntgenudstyr midt under operationen, men at man blot kan benytte denne lille opfindelse til at vurdere det endelige resultat, fortæller Anders Troelsen.


Gode erfaringer
På Århus Sygehus foretages der årligt 50-60 hoftedysplasi-operationer, og her bruges det nye instrument hver gang, og erfaringerne er gode.

Kjeld Søballe har taget patent på instrumentet, og det kan nu købes af andre hospitaler, der foretager samme operation.

Yderligere informationer
Kjeld Søballe, professor, overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 7425 / 2062 0445 / kjelsoeb@rm.dk

Anders Troelsen, reservelæge, ph.d., Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 2733 7008 / a_troelsen@hotmail.com

www.ganz.dk
Her findes flere oplysninger om både operationen og sygdommen, samt videoklip og billeder, der viser både instrumentet og operationen.

Fakta

Hoftedysplasi er en medfødt tilstand, som rammer mellem 5 og 10 % af befolkningen. Den viser sig ofte i 20-40-årsalderen, og 80 % af de opererede er kvinder.

Hoftedysplasi giver ofte invaliderende smerter, dårlig funktion af hofteleddet og medfører ofte slidgigt i hoften tidligt i livet.

Patienterne kan – hvis diagnosen stilles tidligt nok, og der ikke er eller kun er meget lidt slidgigt – tilbydes en operation, kaldet Ganz osteotomi. Her drejes hofteledskålen, og dermed kan leddet bevares, gener afhjælpes og slidgigt forebygges. Operationen har været udført i Danmark siden 1996.

Det er denne operation, der forbedres ved hjælp af det nye instrument.