Stort projekt undersøger effekten af mental træning som smertelindring ved fødsler
Stort projekt undersøger effekten af mental træning som smertelindring ved fødsler

I disse uger vil kvinder, der skal føde på Århus Universitetshospital, Skejby, modtage informationsmateriale om et forskningsprojekt, som skal undersøge mental træning som metode til at forebygge og lindre fødselssmerter.
Projektet er iværksat, da de medicinske smertelindringsmuligheder, der i dag findes er begrænsede og forbundet med bivirkninger. Fødslen og fødselssmerterne er en stor fysisk og psykisk udfordring. Derfor er der al mulig grund til at forske i nye bivirkningsfri metoder.

En række udenlandske undersøgelser har allerede belyst den kliniske effekt ved at lære gravide kvinder selvhypnose og afspænding som forberedelse til fødslen, og der er fundet mange lovende resultater. Desværre er der problemer med størrelsen og kvaliteten af metoden i mange af de udførte studier resulterende i stor risiko for fejlfortolkning af resultaterne. Der eksisterer derfor et stort behov for et større velgennemført studie for at afklare, om metoden har så mange fordele, at det bør tilbydes gravide.

Formålet med projektet, som bliver et af de største på området med næsten 900 deltagere, er at undersøge virkningerne af selvhypnose som smertelindring under fødslen. Effekten vil måles på brugen af rygmarvsbedøvelse under fødslen, fødselslængde, stresshormon, barnets tilstand og mange andre ting. Blandt andet bliver det også registreret, hvor mange af de fødende, der bagefter udvikler en fødselsdepression, da de udenlandske undersøgelser tyder på, at metoden har en effekt, der rækker ud over fødslen.

Alle raske førstegangsfødende, som taler og forstår dansk, kan deltage i projektet. Deltagerne bliver ved lodtrækning inddelt i 3 grupper, hvor den ene gruppe tilbydes et kursus i selvhypnose, en anden gruppe vil modtage undervisning i afspændings- og opmærksomhedstræning, og en tredje gruppe vil ikke få yderligere tilbud udover de gængse, som alle gravide tilbydes på Skejby.
Undervisningskonceptet, som er udviklet i dialog mellem en gruppe danske og australske forskere, er i et mindre forudgående studie afprøvet på gruppe danske gravide.

Foreløbige resultater på området tyder på en væsentlig reducering i brugen af anden smertelindring og indgreb underfødslen, hvilket kan være ensbetydende med bedre fødselsoplevelser for kvinden, en bedre start på livet for barnet og familien samt økonomiske besparelser for sundhedssektoren.

Projektet er støttet af Nordea Danmark-fonden, VIFAB og Aase og Ejnar Danielsens fond samt Jordemoderforeningen.

Projektets hjemmeside: www.smertekontrol.dk

Yderligere information
Kontakt jordemoder, Sundhedsfaglig kandidat, ph.d.-studerende Anette Werner på tlf. 4019 5755