Opdateret 3. juni kl. 19,16

Et samlet midtjysk regionsråd vedtog i dag at bakke op om at bygge et helt nyt hospital i Vestjylland frem for at udvide eksisterende bygningeri. Cowi-rapporten om fordele og ulemper ved nybyggeri contra udvidelse taler sit tydelige sprog, mener politikerne.

En udvidelse af hospitalet i Herning er ifølge rapporten op mod en milliard kroner dyrere end et nybyggeri. Det er blandt andet den oplysning regionsrådet nu sender af sted til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

For knap et år siden samlede Region Midtjylland sine ønsker til større hospitalsbyggerier. Blandt ønskerne var finansiering af et nyt, moderne hospital i Vestjylland, som allerede indgik i den akutplan, regionsrådet vedtog i 2007.

Regeringen og dens rådgivende udvalg følte sig imidlertid ikke helt overbevist om, at et nybyggeri var den bedste løsning for den vestlige del af regionen. På den baggrund bad Region Midtjylland et rådgivende ingeniørfirma om at sammenligne fordele og ulemper ved henholdsvis nybyggeri og udvidelse.

I brevet til Ministeren skriver Regionsrådet bl.a.:

"Regionsrådet ønsker derfor at fastholde ansøgningen om finansiering af et nyt hospital i Vestjylland og skal anmode Regeringen om en snarlig tilbagemelding, så den konkrete planlægning af hospitalet kan fortsætte.”


Cowi-rapporten viser at et nyt hospital er både billigere, bedre og mere effektivt. Således er der også ekstra løbende driftsbesparelser ved at bygge nyt.

Regionsrådet fulgte på sit ekstraordinære møde i dag Forretningsudvalgets indstilling.

Anna Marie Touborg (SF), Jørgen Nørby (V), Bent Ove Pedersen (V), Preben Andersen (V) og Gunhild Husum (Uden f. parti) bemærkede, at de ønskede en tilføjelse til 5. afsnit i fremsendelsesskrivelsen: ”Regionsrådet forholder sig med dette alene til nybyggeri contra udbygning og forholder sig ikke til den geografisk mest optimale placering af nybyggeriet.”

Sammenligningsgrundlaget fra Cowi bliver nu sendt af sted til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen med regionsrådets kommentarer. Regeringens rådgivende udvalg ventes at aflevere sin nye indstilling til regeringen i oktober i år.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf.  8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Genveje


Fakta
Læs rapporten fra COWI

 

Udpluk af rapportens resultater:

Byggeproces

 • Herning: 11 – 12 år
 • Gødstrup: 7 – 8 år

Anlægsinvestering

 • Herning: 4,967 mia. kr.
  - heraf grund (køb, salg): 0,120 mia. kr.
  - heraf P-anlæg mv.: 0,324 mia. kr.
  - heraf byggeri: 4,491 mia. kr.
  - heraf afledte omkostninger: 0,032 mia. kr.
 • Gødstrup: 4,096 mia. kr.
  - heraf grund (køb, salg):  - 0,390 mia. kr.
  - heraf P-anlæg mv.: 0,152 mia. kr.
  - heraf byggeri: 4,335 mia. kr.
  - heraf afledte omkostninger: ingen

Vejanlæg

 • Herning: 94 mio. kr.
 • Gødstrup: 172 mio. kr.

Driftstab i byggeperiode¹)

 • Herning: 29 mio. kr.
 • Gødstrup: ingen

1) Beløbet angiver, hvad det koster, hvis det er nødvendigt at forstyrre den eksisterende hospitalsdrift på Regionshospitalet Herning i byggeperioden

Skønnet driftsbesparelse (effektivitet)

 • Herning: 4,6 procent
 • Gødstrup: 6 procent

Historie

Den 24. oktober 2007 vedtog 40 ud af 41 medlemmer i Regionsrådet Akutplanen for Region Midtjylland, hvori det indgår, at der skal bygges et nyt hospital i Vestjylland.

Region Midtjylland indsendte i sommeren 2008 en ansøgning til Det rådgivende udvalg om midler til finansieringen af bl.a. et nyt hospital i Vestjylland.

Den 26. januar 2009 gav Regeringen på baggrund af anbefalinger fra Det rådgivende udvalg en tilbagemelding til regionerne.

På Regionsrådsmødet den 25. februar 2009 blev der truffet beslutning om at få udarbejdet et sammenligningsgrundlag af et nyt hospitalsbyggeri i Vestjylland og en udbygning af Regionshospitalet Herning.

På Forretningsudvalgsmødet den 24. februar 2009 blev et kommissorium for udarbejdelse af sammenligningsgrundlaget godkendt.

Cowis sammenligningsgrundlag blev præsenteret for Regionsrådet den 26. maj 2009 og offentliggjort på et efterfølgende pressemøde samme dag.

3. juni 2009 vedtog Regionsrådet at bakke op om byggeriet af et nyt hospital i Vestjylland.