Bedre livskvalitet og større tryghed ved sygdommen er nogle af de fordele, patienter, der styrer deres egen medicin, oplever.

I ti år har 61-årige taxavognmand, Jørn Bøge Pedersen mindst én gang om ugen tjekket sit blods evne til at størkne. Evnen er blandt andet afhængig af, hvad han spiser, hvad han laver og hans dagsform i øvrigt. På baggrund af prøve-resultatet doserer han selv sin medicin.

Selvom den sygdom han har er potentielt livsfarlig, og selvom forkert medicinering kan have alvorlige konsekvenser, føler Jørn Bøge Pedersen sig mere tryg ved selv at styre behandlingen. Samtidig er han uafhængig af hospital og læge. Skulle lægerne styre hans behandling ville han skulle møde til kontrol ca. hver fjerde uge.

- Jeg kender min egen krop og sygdom, og har hele tiden styr på mit helbred. Hvis jeg føler mig anderledes, tager jeg en ekstra test og justerer medicinen med det samme, forklarer han.

I eftermiddag skal Jørn Bøge Pedersen fortælle om sine erfaringer med selvstyrende medicin til politikerne i Region Midtjyllands kronikerudvalg. De holder deres møde på AK-Centret på Århus Universitetshospital, Skejby. Og her vil hans erfaringer blive mødt med stor interesse.

- Mange flere patienter kan klare sig selv, end tilfældet er i øjeblikket. Og det er en udvikling vi vil fremme. Ikke mindst fordi flere vil få længere til sygehuset. Men også fordi det giver en bedre livskvalitet for patienterne, siger formanden for kronikerudvalget, Aage Koch-Jensen (K).

Problem med DRG

Til mødet vil professor dr. med. J. Michael Hasenkam og sygeplejerske Marianne Maegaard fra AK-Centret fortælle politikerne om positive forskningsresultater med selvstyrende medicin. Og om de barrierer der gør, at langt fra alle de patienter, der selv kan styre deres medicin, rent faktisk gør det. Problemet er blandt andet den måde hospitalsafdelingernes økonomi er skruet sammen på gennem de såkaldte DRG-takster, siger J. Michael Hasenkam.

- Selvom systemet som helhed sparer penge ved at patienterne selv styrer deres medicin, så koster det afdelingen penge, forklarer han.

Til det siger Aage Koch-Jensen:

- Hvis der er nogle pengesager, der ikke passer. Så må vi jo få orden på det. Men det hører jeg nok noget mere om til mødet i eftermiddag.

Fakta

Region Midtjyllands midlertidige udvalg vedrørende kroniske sygdomme holder møde på AK-Centret, Århus Universitetshospital, Skejby kl. 15 -17

Flere oplysninger

Formand for det midlertidige udvalg vedrørende kroniske sygdomme, Aage Koch-Jensen (K) 8668 3838 / 2464 3496 / ak-j@rr.rm.dk

Professor dr. med. J. Michael Hasenkam  8949 5480 / 4091 3616 / hasenkam@ki.au.dk

Taxa-vognmand (patient) Jørn Bøge Pedersen 4126 4124 / boege@pedersen.mail.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.