Hvilke sygdomme er det hospitalerne ikke skal operere for? Hvilke liv er det vi ikke skal redde? Hvad må et ekstra leveår koste skatteyderne? Vi taler meget om ny medicin og nye behandlinger. - Men hvad med fravalgene – de sygdomme og de mennesker vi ikke vil hjælpe, spørger Mette Kjølby, fra i dag leder af både Center for Folkesundhed og Aarhus Universitets nye afdeling for medicinsk-teknologisk vurdering, MTV, i det nye nummer af Magasinet Midt.
Hvilke sygdomme er det hospitalerne ikke skal operere for? Hvilke liv er det vi ikke skal redde? Hvad må et ekstra leveår koste skatteyderne? Vi taler meget om ny medicin og nye behandlinger. - Men hvad med fravalgene – de sygdomme og de mennesker vi ikke vil hjælpe, spørger Mette Kjølby, fra i dag leder af både Center for Folkesundhed og Aarhus Universitets nye afdeling for medicinsk-teknologisk vurdering, MTV, i det nye nummer af Magasinet Midt.


- Vi taler meget om de positive tilvalg, - om bedre behandlinger, ny medicin, nye kræftpakker osv. Men vi taler sjældent om fravalgene, fx hvilke behandlinger, forebyggende tilbud mm., der til gengæld må siges nej til. Ligesom vi nødig diskuterer ømtålelige emner, fx om man skal redde liv for enhver pris? Og hvor meget man vil betale for et ekstra leveår? Lederen af det nye samarbejde med Århus Universitet, Mette Kjølby remser uden besvær en lang række meget følsomme spørgsmål op.

Mette Kjølby har ikke svarene på rede hånd, men hun har en troen på, at løsningerne i hvert fald ikke bare dukker op af et hav af larmende tavshed.

- Der er lidt en illusion om, at vi kan få det hele. Men da de økonomiske og personalemæssige resurser er begrænsede, foregår der hele tiden prioriteringer. Mange af dem er bare ”tavse” og dermed mere eller mindre skjult for offentligheden. Her er MTV’en et forsøg på at bidrage til en mere demokratisk og gennemsigtig prioritering i sundhedsvæsenet, siger Mette Kjølby, til Region Midtjyllands blad; Magasinet Midt.

I samarbejde har Center for Folkesundhed og Aarhus Universitet etableret den nye afdeling for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på Institut for Folkesundhed. Afdelingen indvies officielt ved et symposium den 2. juni.

Med den nye universitetsafdeling opprioriteres den Medicinske Teknologi Vurdering som forskningsfelt. Forskningen vil blive til gevinst for sundhedsplanlægningen, både i regionen og på nationalt plan, fordi MTV’er bidrager til en mere gennemskuelig prioritering, mener Mette Kjølby.

 

Læs Magasinet Midt 

Flere informationer
Mette Kjølby, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, tlf: 87284751/40893164, mette.kjoelby@stab.rm.dk

Kommunikationskonsulent, Anna Glavind, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, tlf. 8728 4701 / 2485 5950

Se nyheden om Ny MTV afdeling på Aarhus